Menu
Město Jirkov
jirkov

ZO ČZS č. 2

Předseda: Vladimír Citrák
Telefon: 732 821 704
Adresa: Studentská 1259, Jirkov

Do správy organizace patří osada Pod strání, Zaječická a Mostecká, které jsou dohromady tvořeny 91 zahradami a z historického pohledu patří k nejstarším a zakládajícím zahrádkářským osadám v Jirkově. Jejich existence vstupuje v současnosti do pátého desetiletí.

Osady jsou vybudovány na pronajatých pozemcích v majetku města. Nevýhodou je jejich vzájemná územní oddělenost. Největší osada, tvořená 69 zahradami, se nachází prakticky v centru města, zbývající dvě pak v jeho okrajové jihovýchodní části.