Menu
Město Jirkov
jirkov

ZO ČZS č. 1

Předseda: Josef Urban
Telefon: 607 971 091
Adresa: Krátká 1647, Jirkov
E-mail: urban.jirkov@seznam.cz

Do správy organizace patří osady Jezerní, Jezeří 2, Nad rybníkem, Úsvit a Žlutá, které dohromady zahrnují 226 zahrad.

Ze správy organizace byly v roce 2006 vyčleněny osady Černá s osadou Kameňák, které byly tvořeny shodně po 13 zahrádkách, v roce 2007 osada Modrá se 16 zahradami. K vyčlenění došlo po převodu pozemků do vlastnictví jejich uživatelů na základě rozhodnutí organizace. Šlo o pozemky do té doby organizaci pronajaté PF ČR.

V roce 2008 byl dokončen převod osady Úsvit pozemkově do vlastnictví základní organizace z majetku města.
I po privatizaci zahrad však jejich majitelé dále zůstávají členy organizace ČZS tak, jak vyplývá ze smluvních vztahů, uzavřených mezi organizací a vytvořenými občanskými sdruženími v dotyčných osadách.

Organizace svým rozsahem a počtem členů je největší v rámci Chomutovska a má svou činností i vliv na dění ČZS ve městě a okrese.

Organizací spravované zahrádkové osady jsou vybudovány v severovýchodní okrajové části města.