Menu
Město Jirkov
jirkov

Skautské středisko "HRANIČÁŘ" Jirkov

Kontakt: Chomutovská 301, Jirkov
Vedoucí: Martin Janoš
Telefon: 606 878 859
E-mail: martinjanosml@seznam.cz
Url: hranicar-jirkov.skauting.cz

Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, z.s. sdružuje v současné době 85 členů, z toho 62 dětí. Pro své členy nabízíme především program zaměřený na život a poznávání přírody, našeho města a jeho okolí, kultury a historie ČR, získávání praktických dovedností a spoustu dalšího.

Skauti se účastní také různých soutěží a to s velmi dobrými úspěchy, například závodu "Zlatý uzel", kde jsme vyhráli již 16x, okresního závodu skautů a skautek s postupem do kola krajského apod. Spolupracujeme při zajišťování akcí města či dalších akcí jako je Betlémské světlo, dětský den, apod. V letech 2004-2019 se naši Skauti zúčastnili i evropského setkání skautů a skautek "Intercamp" (v ČR, Holandsku, Belgii, Německu a Francii).

Mezi další velké akce patří letní skautský tábor v typických podsadových stanech. Tábor provází celotáborová hra, slavnostní ohně a nástupy, získávání skautských dovedností a plnění bodů ve skautské stezce.

Termíny schůzek:

děti 5 - 6 let: Iveta Matulová - tel. 731 108 199                 Pondělí 16:45 – 18:00

holky 7 - 11 let: Daniel Rác - tel. 774 106 855                    Čtvrtek 16:30 – 18:00

holky 12 - 15 let: Anna Janošová - tel. 601 242 085            Úterý 17:00 – 19:00

kluci 7 - 11 let: Lenka Kotýnková - tel. 602 860 333           Čtvrtek 16:00 – 17:30

kluci 12 - 15 let: Lukáš Rác - tel. 723 080 027                    Úterý   17:00 – 18:30

starší 16 - 26 let: Anna Janošová - tel. 601 242 085           Pátek   18:00 – 19:30

Informační leták ke stažení (172.03 kB)

informační leták Skautské středisko Hraničář