Menu
Město Jirkov
jirkov

NOTA

Adresa: Rooseveltova 704, Jirkov
Vedoucí: Vladimír Kinský

Telefon:

Web:

739 269 642

ZLEJ SEN (webnode.cz)

Spolek, který se věnuje práci s dětmi a mládeží především v mimoškolní době.
Členská základna: 15 členů (z toho 9 dětí a mládeže).

Činnost:
- hudební kroužky,
- turistická činnost,
- víkendové výjezdy,
- soustředění a volnočasové aktivity.

Aktivity:
- novoroční koncert v Jirkově,
- účast na kulturních akcích města Jirkova,
- vánoční koncert.