Menu
Město Jirkov
jirkov

Mlýnský spolek, z.s.

Sídlo: Mlýnská 186, Jirkov, 431 11Galerie
mail: info@mlynskyspolek.cz
web: www.mlynskyspolek.cz

Telefon:

  • Lea Hamatová, statutární zástupce - 724 119 492
  • Hana Zvalová, manažer organizace - 724 685 288
  • Linda Uhlíková, projektový manažer - 775 575 085
  • Vladimír Zvala, technická podpora - 724 119 492

Účelem spolku je kulturní a výchovná činnost s cílem zachování lidové tradiční výroby, zvyků, technologií a tradic v podobě hmotného a nehmotného dědictví.

Spolek provádí výuku lidového tance, zpěvu, hudby, tradic, her, řemesel a dovedností (dále jen hmotné a nehmotné dědictví), a to všemi formami. Snaží se soustřeďovat, zachycovat a prezentovat nejen lidské činnosti, ale také lesnictví, byliny, hornictví.

Je schopen vystupovat s vlastním programem na akcích pořádaných jinými subjekty, ale i pořádat vlastní akce orientované na hmotné a nehmotné dědictví. Dále je schopen účastí na zahraničních akcích prezentujících hmotné a nehmotné dědictví (festivaly, přehlídky, apod.)