Menu
Město Jirkov
jirkov

Klub přátel československého odboje

Občanské sdružení se věnuje vojenské historii Československa, účastní se vojenskohistorických ukázek pro veřejnost a pietních aktů, věnuje se badatelské činnosti v oblasti vojenství, ve své struktuře má zařazenou i mládež.
Členská základna: 11 členů (z toho 7 členů do 20ti let)

Činnost:
- spolupráce při zajišťování oslav výročí Dne veteránů, ukončení 2. světové války.