Menu
Město Jirkov
jirkov

Klub Dolní sněmovna

Adresa domovské stanice: prostory Kulturního domu ZG., Ervěnická 1147
Telefon: 605 734 496
Předseda sdružení: Lubomír Sirůček
Jednatel DS: Lída Moutelíková
Setkání: každou středu od 18.00 schůze klubu

Občanské sdružení, které v Jirkově působí od ledna 1991, téměř se stejnou členskou základnou navázalo na činnost Klubu pracujících, který v kulturním domě fungoval od první poloviny 60. let. Je nejvýznamnější složkou kultury města. Kromě pořadů pro děti a dospělé také pořádá jarmarky a poutě s kulturním programem a úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a především městským úřadem.
Z akcí Dolní sněmovny jmenujme celorepublikové Setkání dvojčat a vícerčat, které se kromě prvního ročníku, kdy setkání proběhlo na zámku Červený Hrádek, koná v rekreačním areálu koupaliště Č. Hrádek a ples pověrčivých.
Více informací k setkání dvojčat a vícerčat: dvojcata-jirkov.ic.cz