Menu
Město Jirkov
jirkov

Gloria - pěvecko-instrumentální sbor

Kontakt: ZŠ Studentská 1427, Jirkov
Sbormistr: Mgr. Šárka Křelinová

 web: www.2zsjirkov.cz

Gloria - pěvecko-instrumentální sbor

Pěvecko-instrumentální sbor Gloria vznikl v roce 1994 při 2. základní škole v Jirkově. Na začátku fungoval jako třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Od roku 2000 nesl název Áčka. Konečný název Gloria začal používat v roce 2005.
Počet členů se pohybuje kolem 20. Sbor není žánrově zařazený, repertoár tvoří díla všech slohových období. Za dobu svého trvání se sbor zúčastnil několika soutěží a přehlídek (prosinec 1994 – absolutní vítěz na přehlídce ve zpěvu vánočních koled v Chomutově, únor 2001 – zlaté pásmo v 1. kategorii 0 v okresní soutěži ve sborovém zpěvu SVÁTKY PÍSNÍ v Chomutově, únor 2002 – stříbrné pásmo v 1. kategorii v soutěži SVÁTKY PÍSNÍ v Chomutově).
Sbor má za sebou účast na veřejných vystoupeních – např. v domovech důchodců. Do roku 2006 sbor zpíval a hrál na svatbách (zlatých) a na vítání občánků při MěÚ v Jirkově. Pravidelně sbor vystupuje na adventních koncertech v Jirkově, na vánočních koncertech a vystoupeních ke Dni matek pro rodiče.
Ze své diskografie uvádíme – 2005 DVD Gloria, 2006 CD OD JEŽÍŠKA – 3 skladby.