Menu
Město Jirkov
jirkov

Dětský pěvecký sbor Sedmikrásky

Kontakt: ZŠ Studentská 1427, Jirkov
Sbormistr sboru: Jana Bělochová
Sbormistr "přípravky": Andrea Fricová

Dětský pěvecký sbor Sedmikrásky funguje při 2. ZŠ Jirkov již několik let.

Pravidelně se účastní nesoutěžních přehlídek sborů v Chomutově a v Jirkově, na soutěži pěveckých sborů v Chlumci u Ústí n. Labem získal v minulých letech řadu významných ocenění (r. 1997 a 2001 bronzové pásmo, r. 2002 stříbrné pásmo a opět r. 2004 a 2005 bronzové pásmo).

Sbor Sedmikrásky vystupoval a zpíval také pro kluby seniorů nebo svaz diabetiků a několikrát reprezentoval Město Jirkov na velmi pěkné přehlídce Jirkovská srdíčka. V minulosti vedla dětský pěvecký sbor paní učitelka Jana Bělochová, která dovedla žáky k tak významným úspěchům. Nyní funguje na škole tzv. přípravka DPS Sedmikrásky pod vedením p. učitelky Andrey Fricové a na různá vystoupení tak mohou celý sbor připravovat dvě sbormistryně.

Žáci 2. ZŠ Jirkov, kteří navštěvují DPS Sedmikrásky, si v roce 2008 díky dotaci, kterou poskytlo město na tento projekt, mohli v rámci "Soustředění DPS Sedmikrásky" zdokonalovat pěvecké dovednosti a celkově se připravovat na další reprezentaci školy i města. Samotné soustředění DPS Sedmikrásky se uskutečnilo v době od 28.6. do 12.7.2008 v Bílém Potoce u Liberce. Tam žáci obdrželi tričko s potiskem vyobrazení velké sedmikrásky a názvu celého projektu ZPÍVÁNÍ BEZ HRANIC.

Zcela novou, ale velmi zajímavou aktivitou je pro DPS Sedmikrásky Vánoční advent s jarmarkem pod záštitou města Jirkova, kde sbor už druhým rokem úspěšně vystoupil s pásmem koled a vánočních písní. Poslední vystoupení sboru 18.12.2008 mělo opravdu velký ohlas, zpěv písní podnítil jirkovské posluchače z řad rodičů i kolemjdoucích ke spontánnímu zpívání "bez hranic", takže motto projektu (ZPÍVÁNÍ BEZ HRANIC), které měli členové sboru na tričku - bylo opravdu naplněno.