Menu
Město Jirkov
jirkov

Český svaz bojovníků za svobodu

statutární zástupce: Danuše Kolářová

tel. 474 653 429

Svaz, kde se sdružují bývalí členové armád, kteří prošli 2. světovou válkou, a vězňové.

Činnost:
- spolupráce při zajišťování oslav výročí osvobození Dne veteránů, založení republiky, výročí ukončení válek apod.