Menu
Město Jirkov
jirkov

Asociace turistických oddílů mládeže ČR č. 1918 STOPAŘI

Hlavní vedoucí: Jiří Černer
Tel.: 721 754 281
E-mail: stopari-jirkov@seznam.cz
web: www.turisticky-oddil-stopari.sluzby.cz
facebook: Stopari AsociaceTOM

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví. Tomíci jsou úzce propojeni s Klubem českých turistů.Turistický oddíl mládeže s názvem Stopaři, působí v Jirkově již 30 let. Oddíl tvoří členská základna čítající 46 členů a z toho 35 dětí do 15 let. Jirkovští Tomíci se scházejí na pravidelných oddílových schůzkách, vypravují se na víkendové výpravy do přírody,za kulturní historií ČR a organizačně se zúčastňují různých akcí jako je Setkání turistů na Hasištejně, dětského dne ve Spořicích u Chomutova a také několika akcí pořádaných ZOO parkem Chomutov. Každý rok v září organizují akci pro veřejnost s názvem „Kastelánův pochod“. O jarních a letních prázdninách se vypravují na táborová
dobrodružství.

Tomíci se scházejí každý týden ve středu od 17:00 do 18:00 ve své klubovně na
adrese – Školní 1727 – (ve stejném objektu jako je školka Montessori, spodní pavilón se zelenými vstupními dveřmi).
Tomíkem se může stát každý ve věku od 6 let.