Menu
Město Jirkov
jirkov

Tipy na výlet

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

Jindřišská

Malebná vesnička ležící asi 4 km od centra Jirkova. V obci se zachovala dvě hrázděná stavení z poloviny 19. století, zařazená do kategorie památek II. stupně.   

Kaplička v JidřišskéMalebná vesnička Jindřišská  

 

Telšské údolí

vede podél říčky Běly až k obci Orasín. Vede od západního okraje Jirkova do hloubi Krušných hor malebné údolí. Uzavírá jej sypaná hráz údolní nádrže Jirkov, vybudovaná v první polovině 60. let minulého století.
Areál je přístupný s povolením státního podniku Povodí Ohře. Údolí je vhodným výletním cílem pro pěší a cykloturisty.

 

Kouzelná zima

 

Běžci u vodní nádrže Jirkov

 

Příroda v Telšském údolí

 

Kaple Panny Marie Pomocné ve Vinařicích

Kaple s cibulovitou věžičkou stála původně ve středu obce, dnes stojí na jejím okraji. V roce 1994 ji nechalo město zrekonstruovat a 28. září 1996 byla znovu vysvěcena.

Vinařická kaplička

 

Rezervace Jezerka

Jezerka je národní přírodní rezervace a najdeme ji v oblasti Krušných hor, patří k nejcennějším oblastem těchto hor. V období čtvrtohor tu byly zvětráváním skalních výstupků vytvořeny vrcholové skály, mrazové sruby, viklany, rozsedlinové jeskyně a na úbočí kopců suť balvanů.
V oblasti rezervace je zřícenina hradu Žeberku, a pod ní se dochoval pozůstatek lipodubové bučiny. Na slunečných stráních kopců rostou staré duby a jejich věk je odhadován na 250 let.  V jižní části Národní přírodní rezervace Jezerka roste památná Žeberská lípa, tento strom patří k nejstarším v regionu Mostecka. Věk lípy je podle odborníků odhadován na 750 let.

 

Kameny v rezervaci

 

Chráněné rostliny

 

Hřib

 

Květnov

Ve směru do Krušných hor se nachází malebná vesnička Květnov. Kostel Navštívení Panny Marie navazuje na starou tradici poutního místa. Návštěvníky okouzlí malebná zákoutí, růžencové schody, milostná soška Panny Marie, portál s nápisem - K větší Boží slávě, což bylo heslo jezuitů a správců tohoto poutního místa.
Pro rodinnou procházku či výlet na kolech, velice doporučujeme.
 
Poutní kostel v obci Květnov

 

Lesná

Navštivte v Krušných horách celoroční rekreační areál, který nabízí ubytování a stravování v Horském hotelu Lesná, informace o tipech na výlet, zajímavostech regionu, veřejných akcích v infocentru Lesenská pláň a způsobu žití horalů v Krušných horách před 100 lety se stálou expozicí v Krušnohorském muzeu na Lesné. V blízkém okolí se nachází arboretum s původními dřevinami Krušných hor, geopark z krušnohorských nerostů, venkovní výukový altán a dětské hřiště s dřevěnými prvky. Muzeum na Lesné je otevřeno denně,o víkendech i s průvodcem, vstupné je dobrovolné. Upravené lyžařské trasy  jsou připraveny díky projektu Krušnohorská bílá stopa.Tyto aktivity a ještě další najdete na webových stránkách www.horskyhotellesna.cz, www.vrclesna.cz, www.horskyklublesna.cz

 

Horský hotel Lesná

 

Horský hotel Lesná

 

Interiér Horského hotelu Lesná

 

Dětské hřiště

 

Noční záběr kapličky v Lesné

 

Dětské hřiště

 

Novodomské rašeliniště

Přírodní rezervace o rozloze 377 ha. Leží na náhorní planině Krušných hor. Pěšky se můžete do rezervace dostat například po modré značce z Bezručova údolí kolem přehrady Kameničky a přírodní rezervace Buky nad Kameničkou. Dále po červené značce z Hory Svatého Šebestiána nebo z druhé strany od silnice u Zákoutí po Novodomské cestě. Přístupné jsou pouze okrajové části rašeliniště, například Nový rybník. V okolí jsou silničky a cesty vhodné i pro cykloturistiku.
 

 

Novodomské rašeliniště

 

Novodomské rašeliniště

 

Odpočívadlo u Novodomského rašeliniště

 

Bezručovo údolí

Je jedno z nejdelších údolí Krušných hor. Táhne se kolem říčky Chomutovky, je vyhledávaným místem pro pěší a cykloturistiku, do údolí se dostanete po modře značené turistické stezce z nádraží Chomutov. Údolní přehrada na Kamenickém potoce ležící nedaleko severního okraje města Chomutova. Areály První a Druhý Mlýn nabízejí občerstvení i ubytování.

 

Přístupová komunikace do Bezručova údolí

 

Zasněžená krajina v Bezručově údolí

 

Tok Chomutovky

 

Zámek Jezeří

Státní zámek vzdálený asi 10 km od Jirkova směrem na Most. Zámek Jezeří patří k jedné z nejvýraznějších dominant Krušných hor. Stojí na místě, kde strmé svahy Krušných hor spadají do plošiny Mostecké pánve, na terasovém ostrohu horského masívu. Z jeho teras je úchvatný výhled - jednak na nevábné povrchové doly pod ním, ale také směrem k Českému středohoří. Původně měl zámek ustoupit těžbě uhlí, ale nakonec se ho podařilo zachránit a dnes se vrací k životu a každé léto vítá návštěvníky k prohlídkám zámku a řadě kulturních a společenských akcí. Není divu, vždyť zámek Jezeří má za sebou bohatou kulturní tradici.
 
Zámek Jezeří

 

Zoopark, Chomutov

V příjemném prostředí se můžete setkat se zástupci euroasijské fauny, odreagovat se od každodenních starostí, načerpat nové vědomosti či se projet Lokálkou Amálkou nebo Safari Expresem.
Podkrušnohorský zoopark je zapojen do celé řady evropských záchranných programů EEP. Je členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií a Světové organizace zoologických zahrad a akvárií.
více informací naleznete na: www.zoopark.cz

 

Skanzen Stará Ves s větným mlýnem u Zooparku Chomutov

 

Dřevený pavouk v Zooparku Chomutov

 

Cesty a cestičky v Zooparku Chomutov

 

Hrad Hněvín

Je zdaleka viditelnou dominantou města Mostu. Na vrcholu kopce byl postavenv polovině 13. století. Jeho současná podoba pochází z přelomu 19. a 20. století. Dnes je uvnitř otevřena restaurace s ubytováním, jsou tu pořádána divadelní představení, pro veřejnost jsou otevřeny hvězdárna a rozhledna.                           
www.mesto-most.cz

 

Podzimní Hněvín - autor snímku: J. Haušild

 

Letecký pohled na Hněvín - autor snímku: Daniel Šeiner

 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Pozdně gotický kostel byl v 70. letech 20. století přesunutý mimo dosah důlní činnosti. V kostele jsou expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech a výstavní prostory Galerie výtvarného umění v Mostě. Most je od Jirkova vzdálen asi 15 km.
www.mesto-most.cz