Jirkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vedoucí: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková

Telefon: 474 616 416, 604 203 663

E-mail: l.simonakova@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 1, 1. patro

 


Činnosti

facebookové stránky města

IT MěÚ

Pracovníci: Šlapák Petr, Ing. Kasal Jiří
 • zabezpečují správu počítačové sítě MěÚ a MěP,
 • zajišťují tvorbu a správu GIS

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

Pracovníci: Kolář Pavel, Pastyřík Petr, Jucha Martin
 • zajišťují činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Jirkova,
 • spolupracují s SDH Jirkov,

Jirkovské noviny

Pracovníci: Vacula Vladimír
 • příprava a vydávání Jirkovských novin vč. inzerce,

krizové řízení

Pracovník: Doksanská Ilona
 • provádí úkony vyplývající ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon,

mzdové účetnictví

Pracovník: Chmelíková Jana
 

odtahová služba

Pracovníci: Kolář Pavel, Pastyřík Petr
 • zajišťují provoz odtahové služby především při blokovém čištění a na základě požadavků MěP a PČR,
 • odtahy jsou prováděny i pro veřejnost,

personální agenda

Pracovník: Němečková Ivana
 • vede kompletní personální agendu MěÚ a MěP,
 • zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců,
 • zajišťuje výběrová a poptávková řízení na obsazení pracovních míst MěÚ a MěP

propagace

Pracovník: Broumská Eliška
 • zajišťuje propagaci města formou realizace a distribuce propagačních předmětů a dále formou prezentace Jirkova na všech úrovních reklamních činností (v periodikách, tiskovinách, při společenských akcích apod.),
 • vydává kalendář kulturních akcí,
 • spolupodílí se na pořádání kulturních akcí města,
 • zajišťuje souhlas s použitím znaku a loga města,
 • zajišťuje administraci veřejných sbírek,
 • zajišťuje vánoční výzdobu města,
 • spolupracuje s kronikářem města.

přestupková agenda

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)
 • Jako samostatné správní orgány projednávají přestupky v souladu s ustanovením § 60 a § 62 zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a některé přestupky na úseku zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v souladu s ustanovením § 40 odst. 1. písm. a) tohoto zákona, dále na základě veřejnoprávních smluv zajišťují projednávání  takových přestupků i pro obce: Boleboř, Pesvice, Strupčice, Všestudy, Vrskmaň, Vysoká Pec a Výsluní.

sekretariát starostky, místostarostky a tajemnice

Pracovníci: Kašpárková Jana, Doksanská Ilona
 • zajišťují chod sekretariátu,
 • sjednávají schůzky s občany,

servis pro zastupitele a radní města

Pracovníci: Doksanská Ilona, Kašpárková Jana,
 • zajišťují kompletní agendu zastupitelstva a rady města,

tiskový mluvčí

Pracovník: Vacula Vladimír
 • zajišťuje odpovědi od příslušných odborů nebo vedení města pro média,
 • příprava a rozesílání tiskových zpráv dle aktuálního dění ve městě,
 • příprava a pořádání tiskových konferencí,

webové stránky města

Pracovník: Doksanská Ilona, Broumská Eliška
 • spravují webové stránky města.

 


Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.