Jirkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Velkoobjemový odpad

Pro velkoobjemový odpad jsou na území města Jirkov k dispozici velkoobjemové kontejnery. Tyto jsou určeny pro objemný odpad z domácností, jako jsou koberce, nábytek, matrace, elektrospotřebiče aj. Kontejnery nejsou určené pro odpady podnikatelů a pro odpady osob z jiných obcí. Nelze zde ukládat nebezpečné odpady.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány vždy v pátek, vývoz je v sobotu a odvoz je v pondělí a obojí dále dle provozní potřeby a dohody MěÚ s Krušnohorskými službami. V loňském roce došlo k výraznému navýšení termínů, které byly zachovány i v roce letošním:

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů je také vyvěšeno vždy u stanovišť velkokapacitních kontejnerů.

V harmonogramu jsou rozepsány i tzv. vánoční kontejnery, které jsou na určených místech po dobu vánočních svátků a jsou každý den vyváženy. Letos budou přistaveny na určená místa dne 19. 12. 2022 a  budou opět ponechány až do 9. 1. 2023 kvůli vánočním stromkům, které se většině domácností vyhazují až po 6. lednu.

Velkoobjemový odpad je také možné odevzdat na Sběrný dvůr, který se nachází v areálu Krušnohorských služeb.