Jirkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

logo MěÚSS

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov                  

Kontakty

Jednání se zájemcem, domluvení prohlídky: Bc. Anděla Bendová, mob.: +420 777 757 106.

Stručný popis

Odlehčovací služba je krátkodobá, pobytová, sociální služba. Je určena osobám od 18. let věku. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost, například po prodělaném úrazu, mozkové příhodě, po dlouhodobé hospitalizaci, nebo z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním a zdravotním postižením.

Cílem Odlehčovací služby je prostřednictvím intenzivních, individuálních nácviků soběstačnosti v běžných denních činnostech, léčebné rehabilitace a relaxačních procedur, připravit klienta na domácí prostředí, nebo mu zajistit potřebnou péči v době, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout.

Odlehčovací služba je také určena zájemcům, kteří chtějí udržet nebo znovu obnovit své dovednosti v běžných denních činnostech a jejichž cílem je v průběhu krátkodobého pobytu dosáhnout takové úrovně schopností, aby mohli žít kvalitním životem ve svém přirozeném sociálním prostřední bez závislosti na druhé osobě, s podporou osoby blízké nebo s využitím terénních služeb.

Odlehčovací služba nabízí přechodné pobyty, v rozmezí od jednoho týdne až po dobu 3 měsíců. Posláním odlehčovací služby je posilovat fyzickou kondici a podporovat rozvoj soběstačnosti klienta v běžných denních činnostech natolik, aby se mohl vrátit zpět do domácího prostředí

Kapacita Odlehčovací služby je 30 lůžek. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových ubytovacích jednotkách. Všechny prostory jsou bezbariérové.

Péči o klienty zajišťuje kvalifikovaný personál 24 hodin denně.  

Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem. Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytují zdravotní sestry na základě ordinace lékaře.

Klienti mají zajištěno celodenní stravování (včetně dietního stravování, nebo individuálního jídelníčku, 4x ročně rautové snídaně) praní prádla i úklid.

Během pobytu klienti aktivně využívají rehabilitace, mohou využít bazální stimulaci, masáže, relaxační místnost, nebo perličkovou vanu.

Klienti Odlehčovací služby mají příležitost ke kulturnímu životu (vystoupení umělců, koncerty v zařízení, klubová činnost, výlety, společenské večery s hudbou atd.). Klienti mohou využívat přímo v zařízení nabídky aktivizačních, kulturních a sociálně terapeutických činností. Aktivity jsou individuálně plánovány vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu klientů.

Samozřejmostí je bezbariérový přístup na zahradu. Klienti mohou využívat počítačovou místnost s připojením k internetu.

V zařízení je provozována kantýna, kadeřnictví a pedikúra.

odlehčovací služba

odlehčovací služba

odlehčovací služba

odlehčovací služba