Jirkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

logo MěÚSSU Dubu 1562, 431 11 Jirkov

Kontakty

Jednání se zájemcem, domluvení prohlídky: Bc. Anděla Bendová, mob.: +420 777 757 106

Stručný popis

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro osoby starší 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby.

Kapacita domova je 80 lůžek. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových ubytovacích jednotkách. Všechny prostory jsou bezbariérové.

Domov se zvláštním režimem je držitelem 5 hvězdiček Značky kvality, udělených Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a certifikací Vážka, udělené Českou alzheimerovskou společností, o. p. s..

Domov se zvláštním režimem je rozdělen na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou část je opatřen elektronickým zámkem. Elektronickými zámky s číselným kódem je opatřen hlavní vstup i oba boční východy uzavřené části domova. Cílem používání elektronických zámků je minimalizace rizika opuštění domova klientem bez vědomí personálu.

Péči o klienty zajišťuje kvalifikovaný personál 24 hodin denně.  

Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem. Je možné se přeregistrovat k našemu lékaři, který ordinuje v domově 1x týdně. Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytují zdravotní sestry na základě ordinace lékaře.

Klienti mají zajištěno celodenní stravování (včetně dietního stravování, nebo individuálního jídelníčku, 4x ročně rautové snídaně) praní prádla i úklid.

Klienti mohou využít bohatou nabídku aktivit zaměřených na jejich potřeby. Nabízené činnosti jsou zaměřeny především na udržování schopností a dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu a na posílení motoriky. Patří sem zájmové a aktivizační činnosti, rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí. U klientů Domova se zvláštním režimem také probíhají individuální aktivity, zaměřené přímo na konkrétního klienta. Aktivity probíhají většinou přímo na oddělení Domova se zvláštním režimem. Klienti mají možnost účastnit se také aktivit a kulturních akcí pořádaných v domově i mimo něj.

Domov se zvláštním režimem disponuje relaxační místností a perličkovou vanou.

Samozřejmostí je bezbariérový přístup na zahradu.

V zařízení je provozována kantýna, kadeřnictví a pedikúra.

domov se zvláštím režimeme