Jirkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

logo MěÚSS

Mládežnická 1753, 431 11 Jirkov      

Kontakty

Jednání se zájemcem, domluvení prohlídky: Bc. Anděla Bendová, mob.: +420 777 757 106.

Stručný popis

Domov pro seniory je sociální služba poskytující péči seniorům od 65 let věku, kteří již ve svém přirozeném prostředí nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc s běžnými denními činnostmi jako je např. osobní hygiena, oblékání/svlékání, či stravování. A to v případě, že rozsah potřebné pomoci vyžaduje poskytování péče jiné fyzické osoby 24 hodin denně a senior nemá nikoho blízkého, kdo by měl ve svých možnostech takovou péči poskytnout. Kapacita domova je 90 lůžek.

Sociální služba je provozována v objektu Mládežnická 1753 Jirkov. Jde o otevřené zařízení, které klienti mohou kdykoli opustit a volně se zde pohybovat. Při odchodu nebo příchodu se nahlásí na recepci nebo službu majícímu personálu.

Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách. Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem.

Klienti mají zajištěno celodenní stravování 6x denně.  Při  sestavování nabídky jídel je kladen důraz na zásady zdravé výživy s přihlédnutím na specifikace stravování, odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídka jídel zároveň odpovídá potřebám dietního stravování. Skladbu plánovaného jídelníčku pravidelně kontroluje nutriční terapeut, který odpovídá za dodržování dietních opatření u jednotlivých diet. Ve spolupráci s nutričním terapeutem lze sestavit klientovi individuální jídelníček.

MěÚSS poskytuje klientům příležitost ke kulturnímu životu (vystoupení umělců, koncerty v zařízení, klubová činnost, výlety, společenské večery s hudbou, atd.). Klienti mohou využívat přímo v zařízení nabídky aktivizačních, kulturních a sociálně terapeutických činností. Aktivity jsou individuálně plánovány vzhledem ke zdravotnímu a duševnímu stavu klientů.

Domov pro seniory

Domov pro senioryDomov pro seniory