Jirkov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

logo MěÚSS

U Dubu 1562, Jirkov

Kontakty:

tel.: 474 684 432, 774 422 012

e-mail: poradna@meussj.cz

web: www.meussj.cz

sídlo: U Dubu 1562

poradenské ambulace: Krušnohorská 1675 a Ervěnická 1147

Stručný popis

Odborné sociální poradenství je ambulantní a terénní sociální služba, která je určena pro osoby ve věku od 15 let, kteří jsou v krizi, žijící v sociálně vyloučených komunitách, jsou komerčně zneužívané. Také pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby se zdravotním postižením a seniory.

Cílem služby je pomoci zlepšit tíživou sociální situaci klientům, kteří ji sami chtějí řešit a usilovat o to, aby znali svá práva a povinnosti nebo byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Poskytováním odborného poradenství chceme snižovat jejich míru sociálního vyloučení nebo alespoň zabránit prohlubování tohoto stavu.

Posláním služby je poskytnout RADU, POMOC A PODPORU lidem především se zaměřením na finanční a dluhovou problematiku (půjčky, dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovně právní vztahy a zaměstnanost (uplatnění na trhu práce) a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé sociální situace klientů.

Služby Sociální poradny Jirkov jsou BEZPLATNÉ.

Oblasti poradenství:

  • Dluhová problematika včetně insolvence
  • Rodinné poradenství a poradenství v oblasti mezilidských vztahů
  • Poradenství v oblasti dědictví a opatrovnictví
  • Pracovně právní poradenství
  • Bytové poradenství
  • Pomoc v orientaci v systému dávek
  • Terénní sociální práce

Na konzultace je třeba se PŘEDEM OBJEDNAT! Objednání je možné telefonicky, osobně, písemně či elektronicky.služba sociální poradny

služba sociální poradny