Kalendář akcí

kalendář akcí

Datum a čas

Dnes je neděle, 21. 4. 2019, 11:08:31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

JIRKOVANÉ SOBĚ

Formulář k podávání návrhů

 • návrhy se podávají od 15. 3. 2019 do 30. 4. 2019

 

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 212
TÝDEN: 4200
CELKEM: 1435791

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Programový plán Zastupitelstva města Jirkova

na volební období 2014 - 2018


 

1) Ekonomika města

 • prosazovat vyrovnaný rozpočet města, na schodkový rozpočet přistoupit pouze v případě schválených dotačních projektů (půjčka na předfinancování)
 • získávat finanční prostředky prostřednictvím dotačních titulů na dobudování infrastruktury a rekonstrukce stávajících objektů
 • investovat kapitálové příjmy do kapitálových výdajů
 • prostředky získané z výherních hracích přístrojů investovat do sportu a kultury

 

2) Rozvoj města

 • jednat s vlastníky pozemků, které jsou součástí veřejného prostranství o případném převodu pozemků do vlastnictví města Jirkova (církev, ÚZSVM,...)
 • v rámci projektu IPRM řešit revitalizaci sídlišť (tj.: Revitalizace sídliště - lokalita č.2 v ul.Studentská a Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce komunikací - Ervěnice)
 • řešit problematiku provozu pošty (rekonstrukce, příp. vybudování nového objektu)
 • řešit rekonstrukci, případně vybudování nového plaveckého bazénu na 2. ZŠ (25 m)
 • zajistit realizaci úspor energií 3.ZŠ (provést zateplení obvodového pláště, zateplení střech a výměnu zbývajících ještě nevyměněných okenních otvorů)
 • zajistit realizaci úspor energií MěÚSS U Dubu (provést zateplení obvodového pláště, zateplení střech a výměnu zbývajících ještě nevyměněných okenních otvorů)

 

3) Bezpečnost, prevence kriminality

 • věnovat pozornost naplnění stanoveného počtu členů Městské policie Jirkov, při doplnění klást důraz na kvalitu nových členů
 • dále rozšiřovat, modernizovat a optimalizovat městský dohlížecí kamerový systém a řídící pracoviště obsluhy
 • v oblasti prevence kriminality se zaměřit na ohrožené skupiny osob, sociálně patologické jevy a dotační projekty prevence
 • efektivně spolupracovat s odbory městského úřadu, organizacemi města a neziskovými organizacemi
 • prosazovat efektivní součinnost Městské policie Jirkov s Policií ČR při zajištění veřejného pořádku

 

4) Kultura, sport a mimoškolní aktivity mládeže

 • rozvíjet a rozšiřovat kulturní a společenskou činnost ve městě
 • podporovat činnost pěveckých a dalších zájmových sdružení
 • podporovat tradiční kulturní akce (koncerty v ZUŠ, Jirkovský písňovar, Hornická pouť, Kludského ulice, Jirkovský Advent, Rozsvícení vánočního stromu)
 • podporovat sportovní a klubové činnosti s důrazem na činnost mládeže
 • podporovat partnerské vztahy v rámci kulturních a společenských aktivit
 • podporovat výstavbu cyklostezek
 • podporovat údržbu běžkařských tratí v okolí Jirkova

 

5) Podpora podnikání, zaměstnanost

 • podporovat využití a rozvoj průmyslové zóny na okraji města
 • podporovat zasídlení firem na katastrálním území Jirkova
 • v zakázkách pro město poptávat regionální firmy zaměstnávající místní občany
 • konzultovat s jirkovskými podnikateli otázky zaměstnanosti

 

6) Ekologie - životní prostředí

 • podporovat ekologické aktivity školní mládeže
 • zajistit revitalizaci zeleně v parcích a plochách užívaných jako veřejná zeleň
 • zefektivnit kontrolu a údržbu dřevin za pomoci programu "Stromy pod kontrolou"
 • zajistit výstavbu podzemních odpadních kontejnerů v rámci projektu IPRM – lokalita Ervěnice

 

7) Školská oblast

 • poskytovat školám a školským zařízením finanční prostředky v rámci dotací vyčleněných pro jednotlivé roky k rozdělení kulturní komisí Rady města Jirkova
 • řešit problematiku mateřských a základních škol na pracovních schůzkách vedení města, vedoucích dotčených odborů MěÚ Jirkov a ředitelů škol
 • zabezpečovat rozvoj a podporu učňovského a středoškolského vzdělávání ve městě
 • podporovat inkluzivní vzdělání v jirkovských školských zařízeních
 • poskytovat školským zařízením prostředky a podporovat aktivitu při získávání finančních prostředků z evropských fondů

 

8) Zdravotnictví

 • zajistit udržení plného rozsahu zdravotnických služeb na Poliklinice Jirkov
 • zajistit pomoc města Poliklinice při řešení modernizace či pořízení nové zdravotnické techniky, při realizaci výběrových řízení, oslovení sponzorů apod.

 

9) Sociální sféra

 • podporovat činnost Senior klubu
 • zajistit naplňování úkolů vyplývajících z Komunitního plánu města Jirkova
 • podporovat rozvoj potřebných sociálních a navazujících služeb, které vyplynou z Komunitního plánu města Jirkova
 • spolupracovat se státními, nestátními a neziskovými organizacemi ve městě působícími v sociální oblasti
 • zajistit zpracování koncepce prorodinné politiky ve městě
 • podporovat činnost MěÚSS Jirkov, zaměřit se zejména na kvalitu poskytovaných služeb a jejich dostupnost pro všechny občany Jirkova
 • podporovat rozvoj terénních sociálních služeb a v souladu s dlouhodobými trendy se pokusit umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít po co nejdelší dobu ve svém původním prostředí
 • podporovat rozvoj služeb sociální péče zaměřených na uživatele se specifickými poruchami chování, jejichž nárůst je důsledkem civilizačních nemocí a různých druhů demencí
 • podporovat rozvoj nových přístupů v péči o seniory a zdravotně postižené v pobytových službách sociální péče
 • podporovat rozvoj nabídky služeb poskytovaných sociální poradnou: v oblasti prevence předlužování, služeb zaměřených na řešení právní problematiky, a také podporovat poradenské služby zaměřené na řešení závažných životních situací
 • podporovat rozvoj činnosti dobrovolníků a jejich zapojení do služeb sociální péče a sociální prevence

 

10) Bydlení

 • zajistit modernizaci domů ve vlastnictví města
 • nadále pomáhat Společenstvím pro dům i dalším subjektům v získávání dotací na modernizaci domů

 

11) Doprava, komunikace

 • zajistit rekonstrukci komunikací, chodníků a výstavbu nové cyklostezky v ul. Studentská
 • zajistit rekonstrukci komunikací a parkovacích stání v ul. SNP, Mládežnická a Školní
 • zajistit rekonstrukci komunikací a chodníku v ul. Obránců míru
 • zajistit vybudování příjezdové komunikace k novému parkovišti v ul.Mládežnická
 • zajistit rekonstrukci chodníku v ul. Gen. Svobody
 • zajistit odvodnění a rekonstrukci komunikací a chodníků v ul. Osvobození
 • zajistit obnovu městského mobiliáře a autobusových zastávek a rekonstrukci mostu v ul. Krušnohorská
 • zajistit rekonstrukci komunikace v ul. Palackého - II. etapa
 • pokračovat v budování cyklostezek a cyklotras (cyklostezky ve Smetanových sadech, cyklotrasy od lokality Panorama po křižovatku Březový vrch, cyklostezky v ul. Chomutovská - II. etapa)
 • zajistit rekonstrukci v ul. Dvořákova
 • pracovat na optimalizaci městské hromadné dopravy s důrazem na efektivnost a případné úspory promítnout do slev pro vybrané skupiny

 

Programový plán Zastupitelstva města Jirkova na volební období 2014 - 2018 (pdf)