Menu
Město Jirkov
jirkov

Plán zasedání ZM

Jednání zastupitelstva svolává starosta města minimálně 1x za 3 měsíce. Zasedání jsou veřejná.

Termíny zasedání s navrženým programem jsou minimálně 7 dní předem zveřejněny na úřední desce a na místech ve městě obvyklých k zveřejňování.

Pravomoci zastupitelstva jsou dány zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 84)

informaceZasedání jsou veřejná, konají se obvykle ve středu, v zasedací místnosti Městského úřadu v Jirkově od 15 hodin.

Připomínky mohou občané vznést při každém projednávaném bodu, na konci zasedání je vždy bod diskuse, kdy veřejnost může vznést dotazy, přednést své náměty a podněty k vedení města.

 

Nadcházející ZM:

7. 9. 2022

 

Uskutečněné ZM:

YouTube: Zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města

Přijatá usnesení

 

22. 6. 2022 - ZM č. 28 ve volebním období 2018 - 2022

4. 5. 2022 - ZM č. 27 ve volebním období 2018 - 2022

20. 4. 2022 - ZM č. 26 ve volebním období 2018 - 2022

16. 2. 2022 - ZM č. 25 ve volebním období 2018 - 2022

15. 12. 2021 - ZM č. 24 ve volebním období 2018 - 2022

24. 11. 2021 - ZM č. 23 ve volebním období 2018 - 2022

21. 10. 2021 - ZM č. 22 ve volebním období 2018 - 2022

15. 9. 2021 - ZM č. 21 ve volebním období 2018 - 2022

23. 6. 2021 - ZM č. 20 ve volebním období 2018 - 2022

12. 5. 2021 - ZM č. 19 ve volebním období 2018 -2022

17. 2. 2021 - ZM č. 18 ve volebním období 2018 - 2022