Menu
Město Jirkov
jirkov

Svaz měst a obcí ČR

Adresa: Praha 4, ul. 5.května 1640/65 (budova Kongresového centra)

Telefon: 234 709 711/717

Fax: 234 709 786

E-mail: smocr@smocr.cz

ID datové schránky: 5fkgwn3

Url: www.smocr.cz

  • Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.