Menu
Město Jirkov
jirkov

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

Adresa: Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov  logo DSO

E-mail:  info@dso-chomutovsko.cz

Telefon: 724 755 765, 777 045 258

Url: www.dso-chomutovsko.cz

Facebook: www.facebook.com

Mobilní aplikace  Chomutovsko  - HORY DOLY

Návod na stažení aplikace je jednoduchý:

  1. Stáhněte si  do mobilu aplikaci „Chomutovsko – HORY DOLY“
  2. V kategorii S dětmi najdete jeden aktivní výlet: Dračí cesta. Stáhněte si výlet do mobilu. (Při prvním stahování po Vás aplikace bude vyžadovat přihlášení k účtu: google účet, facebook, apple účet)
  3. Pokud byste výlet chtěli vyzkoušet, spustíte vybraný výlet v aplikaci, jakmile dorazíte na první zastávku a můžete procházet trasu podle instrukcí.

Interaktivní mapa DSO Chomutovsko

Chomutovsko – dobrovolný svazek obcí vznikl v dubnu roku 2016 z potřeby obcí prosazovat společné zájmy, kterými jsou především rozvoj území a spolupráce ve vybraných oblastech.

Svazek byl založen v rámci meziobecní spolupráce s podporou Svazu měst a obcí.

Město Jirkov schválilo založení Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na zasedání Zastupitelstva města dne 11. 11. 2015.

Plán činnosti svazku obcí Chomutovsko:

Organizace společných setkávání
Starostové obcí se již od května 2015 pravidelně společně setkávají vždy v jiné obci, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se inspirují příklady dobré praxe, případně se radí o delegování zástupců na zasedání významných institucí a organizací.

Organizace pracovních skupin
K přípravě a realizaci společných projektů je možné zorganizovat pracovní skupiny, které se již v průběhu projektu Podpora meziobecní spolupráce velmi osvědčily. Účast starostů a odborníků v pracovních skupinách vedla k zjištění společných požadavků a potřeb obcí a koordinace projektových záměrů ve vybraných oblastech: školství, sociální oblast, odpadové hospodářství, cestovní ruch a doprava.

Příprava a realizace společných projektů
Cílem starostů členských obcí svazku je připravit a řídit projekty, které povedou k rozvoji celého území, zároveň svazek obcí umožní poskytnout odbornou pomoc menším obcím.

Dokumenty DSO Chomutovsko:

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, zastoupený předsedou Ing. Danielem Černým, tímto dává na vědomí, že dne 1. 7. 2016 zahájilo činnost Centrum společných služeb/CCS v území Chomutovska v souvislosti s realizací projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, kde Chomutovsko je smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR. 

Centrum sídlí na adrese Táboritská 115/4, 430 01 Chomutov.

Nový projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí po celé České republice. Cílem projektu je zvýšit profesionalitu veřejné správy pro členské obce, umožnit lepší informovanost občanů o poskytovaných službách, umožnit dostupnost a kvalitu služeb, rozvoj mikroregionu a naplnění strategie rozvoje regionu. Rozsah poskytovaných služeb záleží na požadavcích starostů, popřípadě zástupců obcí. Centrum bude poskytovat, odbornou a poradenskou pomoc.

Výstupem projektu jsou aktivity vedoucí k rozvoji regionu. V oblasti samosprávy se může CSS zaměřit na rozvoj obcí, právní poradenství, organizační a ekonomickou agendu, finanční a rozvojové řízení, informační servis atp. V oblasti státní správy o přestupkovou agendu, poplatky a evidenci obyvatel. Kancelář CSS může pomáhat při přípravě vyhlášek, zpracovat vzory smluv, organizovat vzdělávání pro zástupce obcí.

Oblasti, ve kterých se mohou občané obracet na CSS:

  • podněty k rozvoji území, regionu
  • náměty na společné akce několika (alespoň dvou) obcí Chomutovska
  • názor na projekty připravené v akčním plánu
  • odborné konzultace a poradenství pro lepší orientaci v kompetencích jednotlivých orgánů veřejné správy.

CHOMUTOVSKO předchází vzniku komunálního odpadu – 4 – údolní obce

Chomutovsko - kompostéry 3

kompostéry plakát

Chomutovsko - kompostéry