Menu
Město Jirkov
jirkov

Výroční zprávy

Rok 2023 - výroční zpráva Typ: PDF dokument, Velikost: 291.64 kB

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 22

 • na odboru majetku města a útvaru investic: 6
 • na útvaru interního auditu: 2
 • na stavebním úřadu a životním prostředí: 7
 • na městské policii: 5
 • odboru kancelář úřadu: 1
 • na bytovém odboru: 1

21 žádostí bylo v termínu vyřízeno, 1 žádost byla odložena.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Byly vydány 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu Jirkov a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích (facebook, instagram).

Rok 2022 - výroční zpráva (289.22 kB)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 21

 • na odboru majetku města a útvaru investic: 6
 • na útvaru interního auditu: 3
 • na stavebním úřadu a životním prostředí: 8
 • na Městské policii: 1
 • odboru kancelář úřadu: 2
 • na odboru sociálních věcí a školství: 1

16 žádostí bylo v termínu vyřízeno, 4 žádosti byly odloženy.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 2

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu Jirkov a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2021 - výroční zpráva (291.33 kB)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 31

 • Odbor majetku města a útvar investic: 2
 • Útvar interního auditu: 2
 • Stavební úřad a životní prostředí: 4
 • Městská policie: 15
 • Odbor kancelář úřadu: 5
 • finanční odbor: 1
 • starostka: 2

30 žádostí bylo vyřízeno v termínu, jedna žádost byla odložena.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2020 - výroční zpráva (290.15 kB)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 16

 • Odbor majetku města a útvar investic: 5
 • Útvar interního auditu: 1
 • Stavební úřad a životní prostředí: 4
 • Městská policie: 3
 • Odbor vnitřní správy a rozvoje: 1
 • Odbor kancelář úřadu: 1
 • tajemnice MěÚ: 1

16 žádostí bylo vyřízeno v termínu.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Nebyly vydány.

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2019 - výroční zpráva (.pdf)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 24

 • Odbor majetku města a útvar investic: 7
 • Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: 5
 • Útvar interního auditu: 4
 • Odbor právní: 1
 • Odbor finanční: 3
 • Stavební úřad a životní prostředí: 2
 • Městská policie: 1
 • Odbor vnitřní správy a rozvoje: 1

      22 žádostí bylo vyřízeno v termínu, dvě žádosti byly odloženy, netýkaly se působnosti povinného subjektu.

      Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
      Byly vydány 2 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 2

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2018 - výroční zpráva (.pdf)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 18

 • Odbor majetku města a útvar investic: 5
 • Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: 3
 • Útvar interního auditu: 6
 • Stavební úřad a životní prostředí: 2
 • Městská policie: 2

      17 žádostí vyřízeno v termínu, jedna odložena pro nedostatek působnosti povinného subjektu.

      Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
      Byly vydány 3 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 2

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2017 - výroční zpráva (.pdf)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 17

 • Odbor majetku města a útvar investic: 6
 • Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: 2
 • Útvar interního auditu: 5
 • Odbor právní: 2
 • Odbor finanční: 1
 • Městská policie: 1

   Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2016 - výroční zpráva (.pdf)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 16

 • Odbor majetku města a útvar investic: 5
 • Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: 1
 • Útvar interního auditu: 2
 • Odbor právní: 3
 • Odbor finanční: 1
 • Městská policie: 4

   Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Odbory Městského úřadu v Jirkově a Městská policie Jirkov bezprostředně odpovídají na dotazy občanů, telefonické a e-mailové, zveřejňují informace na webu města www.jirkov.cz a v jiných médiích.

Rok 2015 - výroční zpráva (.pdf)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 17

 • 0dbor majetku města a útvar investic: 6
 • Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti: 4
 • Útvar interního auditu: 6
 • Stavební úřad a životní prostředí: 1

   Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2014 - výroční zpráva (.pdf)

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 10

 • Starosta města Jirkov: 1
 • 0dbor majetku města a útvar investic - 1
 • Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti - 1
 • Útvar interního auditu: 6
 • Městská policie Jirkov: 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2013

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 9
 • 0dbor majetku města a útvar investic - 6
 • odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti - 1
 • stavební odbor - 1
 • právní odbor - 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2012

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 10
 • útvar interního auditu - 1
 • odbor majetku města a útvar investic - 6
 • odborvnitřní správa a vztahů k veřejnosti - 3
 • vydaná rozhodnutí o neposkytnutí 0

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2011

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 9
 • útvar interního auditu - 2
 • odbor majetku města a útvar investic - 5
 • odbor rozvoje a vztahů s veřejností - 1
 • odbor finanční 1
 • z toho neposkytnuté informace z důvodu neuhrazení platby za poskytnutí 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e) 1

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2010

I. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 19

 • útvar interního auditu - 6
 • odbor majetku města a útvar investic - 9
 • odbor stavebního úřadu a životního prostředí - 2
 • odbor rozvoje a vztahů s veřejností - 1
 • odbor vnitřní správy - 1
 • z toho neposkytnuté informace z důvodu neuhrazení platby za poskytnutí - 3

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e) 1

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2009

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 11
 • útvar interního auditu - 3
 • odbor majetku města a útvar investic - 6
 • odbor stavebního úřadu a životního prostředí - 2

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2008

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 6
 • odbor vnitřní správy - 2
 • odbor majetku města a útvar investic - 2
 • odbor stavebního úřadu a životního prostředí 2

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2007

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 4
 • odbor sociálních věcí a školství - 1
 • odbor vnitřní správy - 1
 • odbor majetku města a útvar investic 2

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Posktytnutí výhradních licencí (§18 odst. 1 písm. d)

 • Výhradní licence nebyla poskytnuta

V. Počet stížností podaných podle §16a (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace dle §16a

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. f)

 • Nebyly

Rok 2006

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 1
 • odbor finanční 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osob. údajů (§18 odst. 1 písm. d) 0

V. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nejsou

Rok 2005

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 1
 • odbor vnitřní správy 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osob. údajů (§18 odst. 1 písm. d) 0

V. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. e)

 • Nejsou

Rok 2004

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 3
 • odbor majetku města a útvar investic 3

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osob. údajů (§18 odst. 1 písm. d) 0

V. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. e)

 • Byly podávány ústní informace z oblasti školství, financí, lesní správy a dalších odborů.

Rok 2003

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 14
 • odbor majetku města a útvar investic - 2
 • stavební úřad a odbor životního prostředí - 10
 • finanční odbor - 1
 • odboru vnitřní správy - 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osob. údajů §18 odst. 1 písm. d) 0

V. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. e)

 • Byly podávány ústní informace z oblasti školství, financí, lesní správy a dalších odborů.

Rok 2002

 1. Počet podaných žádostí o informace (§18 odst. 1 písm. a) 2
 • odboru majetku města a útvar investic - 1
 • stavební úřad a odbor životního prostředí - 1

II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§18 odst. 1 písm. b) 0

III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm. c) 0

IV. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osob. údajů (8 odst. 1 písm. d) 0

V. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§18 odst. 1 písm. e)

 • Byly podávány ústní informace z oblasti školství, financí, lesní správy a dalších odborů.