Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

informace

Za období od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu Jirkov celkem 14 stížností:

  • týkající se veřejného prostranství - 1x

- stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná,

  • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 5x

- 1 oprávněná, 2 neoprávněné stížnosti, 2 stížnosti jsou v řešení

  • na město Jirkov - 1x

- stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná,

  • na činnost MěP Jirkov - 3x

- 1 oprávněná a 2 neoprávněné stížnosti,

  • na zaměstnance či pracovní postup MěÚ Jirkov - 1x

- stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná,

  • na příspěvkovou organizaci a jejich zaměstnance - 2x

- 1 částečně oprávněná a 1 neoprávněná,

  • na Krušnohorské služby, a. s. - 1x

- stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná.

 

Petice:

  • počet přijatých petic: 0

 

 


 

Datum vložení: 12. 10. 2023 7:30
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2023 12:51
Autor: Ilona Doksanská