Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace MěÚ

informace

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 8. 7. 2022

Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově celkem 14 stížnosti a 1 petice ...

ilustrační foto

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 4. 2. 2022

Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově celkem 44 stížností a 3 petice ...

ilustrační foto - informace

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 21. 1. 2021

Za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo přijato útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově celkem 44 stížností a přijata 1 petice:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 14. 1. 2020

Za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo přijato celkem 45 stížností, nebyla přijata žádná petice:

Zveřejnění informací o kontrolách za rok 2018

Datum: 15. 4. 2019

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává Útvar interního auditu MěÚ Jirkov jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol, provedených v roce 2018:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 4. 1. 2019

Za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bylo přijato celkem 32 stížností a 5 petic:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 8. 1. 2018

Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bylo přijato celkem 59 stížností a 1 petice:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 12. 1. 2017

Za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo přijato celkem 37 stížností a 2 petice:

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 7. 4. 2016

Za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bylo přijato celkem 40 stížností a 5 petic.

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Datum: 12. 1. 2015

Za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo přijato celkem 45 stížností. V uvedeném období nebyla přijata žádná petice.

Stížnosti a petice v roce 2013

Datum: 16. 1. 2014

Informace o počtu a druzích podaných stížností a petic

Za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bylo přijato celkem 42 stížností a 5 petic.

Stížnosti a petice v roce 2012

Datum: 16. 1. 2013

Za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bylo přijato celkem 70 stížností a 2 petice. K 31. 12. 2012 bylo vyřízeno celkem 69 přijatých stížností a 2 přijaté petice. 1 stížnost je stále v šetření. Oproti roku 2011 došlo k nárůstu počtu přijatých stížností, a to o 23. Vzrostl i počet přijatých petic, a to o jednu. Z celkového počtu vyřízených stížností bylo 15 posouzeno jako oprávněné, 9 jako částečně oprávněné a 45 jako neoprávněné. Stížnosti i petice jsou vyřizovány útvarem interního auditu Městského úřadu v Jirkově na základě Směrnice pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Jirkova. Veškeré přijaté stížnosti i petice byly vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byly doručeny.

Stížnosti a petice v roce 2011

Datum: 7. 2. 2012

Za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bylo přijato celkem 47 stížností a 1 petice.

Stížnosti a petice v roce 2010

Datum: 4. 1. 2011

Za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 bylo přijato celkem 49 stížností a 4 petice.

Stížnosti a petice v roce 2009

Datum: 5. 1. 2010

Za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bylo přijato celkem 55 stížností a 2 petice.

Stížnosti a petice v roce 2008

Datum: 17. 6. 2009

V roce 2008 bylo podáno celkem 9 petic a 49 stížností. Oproti roku 2007 došlo k poklesu počtu stížností a vyřizování petic a stížností orgány města Jirkova.

Stížnosti a petice v roce 2007

Datum: 16. 6. 2009

V r. 2007 bylo podáno Městskému úřadu v Jirkově celkem 55 stížností a 5 petic. Vše bylo vyřízeno v termínu.