Menu
Město Jirkov
jirkov

Standardy kvality SPO

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí se řídí zákonem o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., v platném znění a Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a to s platností od 1. 1. 2015.

Od 1. 1. 2015 orgány sociálně-právní ochrany dětí pracují podle standardů kvality sociálně-právní ochrany.

Zákon vymezuje základní okruhy standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, kterými jsou:

 • organizační a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany,
 • personální standardy,
 • postupy sociální práce s klienty.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou rozděleny celkem do 14 okruhů.

Standardy č. 1 až 3

 • zabývají se místní a časovou dostupností sociálně-právní ochrany dětí ve spádové oblasti Jirkov, Březenec, Jindřišská, Červený Hrádek
 • zabývají se také materiálně-technickým zabezpečením výkonu sociálně-právní ochrany na městském úřadě v Jirkově
 • poskytují informace o dostupnosti standardů kvality sociálně-právní ochrany na městském úřadě v Jirkově

Standard č. 4

 • zabývá se konkrétním personálním zabezpečením výkonu sociálně-právní ochrany na městském úřadě v Jirkově
 • odkazuje na kontakty a pracovní obvody sociálních pracovnic

Standardy č. 5 a 6

 • standardy č. 5 a 6 nejsou zpracovány pro obecní úřad s přenesenou působností

Standard č. 7 až 9

 • standardy definují spolupráci organizací ve spádové oblasti Jirkov, Březenec, Jindřišská, Červený Hrádek s orgánem sociálně-právní ochrany včetně preventivních aktivit
 • jsou zde uvedeny postupy při řešení naléhavých situací v pracovní a mimopracovní době orgánu sociálně-právní ochrany, resp. odboru SVaŠ
 • je kladen důraz na prevenci ohrožení a na práci s rodinou

Standardy č. 10 až 13

 • se zaměřují na pravidelnou kontrolu případů
 • popisuje rizikové situace, se kterými se sociální pracovnice mohou během výkonu sociálně-právní ochrany setkat, a dále nouzové situace (požár, zranění pracovníka)
 • popisují vedení spisové dokumentace a možnosti podat stížnosti

Standard č. 14

 • řeší návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další služby, které působí v regionu i mimo něj

Příloha č. 1

 • v příloze jsou uvedené kontakty na sociální pracovníky OSPOD MM Chomutov

Usnesením č. 22/10/RM/2016 ze dne 29. 2. 2016 Rada města Jirkova vzala tento dokument na vědomí.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany 1a, 1b, 3a, 3b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 13b, 14a, a příloha č. 1  Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Jirkově jsou k dispozici pro širokou veřejnost a jsou k dispozici k nahlédnutí u vedoucího odboru sociálních věcí a školství  Mgr. Karla Bernta.

Číslo a název standardu

Aktualizace

Odkaz na dokument

Standard č. 1

Místní a časová dostupnost

 

Standard č. 1a,b

Standard č. 3

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

Standard č. 3a,b

Standard č. 7

Prevence

 

Standard č. 7a, b

Standard č. 8

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

 

Standard č. 8a, b

Standard č. 9

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

 

Standard č. 9a, b

Standard č. 13

Vyřizování a podávání stížností

 

Standard č. 13a, b

Standard č. 14

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

 

Standard č. 14a

Příloha

Kontakty na pracovníky OSPOD

Magistrátu města Chomutova

 

Příloha č. 1