Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace odboru sociálních věcí a školství MěÚ

Zobrazeno 1-30 ze 84
mimořádný zápis do MŠ pro děti Ukrajiny

Mimořádný zápis do MŠ pro děti Ukrajiny

Datum: 15. 6. 2022

Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu ve dnech 20. 6. a 21. 6. od 8 do 14 hodin na ředitelství MŠ Jirkov p.o., Smetanovy sady 1558 ...

Oznámení o zápisu do 1. tříd UK

Zápis do 1. třídy pro děti z Ukrajiny

Datum: 15. 6. 2022

Dle zákona č. 67/2022 Sb., oznamujeme místo a dobu konání zvláštního zápisu pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Termín zápisu je 20. až 24. června 2022 vždy od 14:00 do 15:00. Bližší informace k zápisu naleznete na webových stránkách škol:

traktůrek

ZŠ Budovatelů nabízí nepotřebný traktůrek

Datum: 22. 12. 2021

Zahradní traktor, rok výroby 2013. Vítězí nejvyšší nabídnutá celková cena. Nabídky zasílejte do 21. ledna 2022 nejpozději do 13 hodin. Více informací na úřední desce:

kola pro Afriku

Kola pro Afriku

Datum: 10. 9. 2021

Město Jirkov pořádá charitativní sbírku Kola pro Afriku. Nepotřebná kola, ale také doplňky pro cyklisty můžete donést od 13. září do 30. září ve stanovených časech ke garážím MěÚ u lékárny na náměstí Dr. E. Beneše....

informace

Mobilní očkovací tým pro seniory 80+

Datum: 19. 1. 2021

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) společně s vedením Ústeckého kraje (ÚK) představila očkovací strategii proti onemocnění COVID-19. Právě vakcinace obyvatelstva je absolutní prioritou. Největší poskytovatel zdravotní péče v regionu spolu s Ústeckým krajem proto připravuje další mobilní očkovací tým pro seniory v kategorii 80 let a více, kteří se v případě zájmu o aplikování vakcíny registrují do centrálního registračního systému.

část usnesení vlády 1033-20

Pro nezbytnou péči pro děti je určenou školou ZŠ Školní v Chomutově

Datum: 14. 10. 2020

Pro nezbytnou péči pro děti jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnost podle zákona č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení pro Chomutov a přilehlé obce (v rámci obce s rozšířenou působností) byla v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1033, jako „škola určená“ vybrána ZŠ Školní 1480 (část školy v ul. Beethovenova), Chomutov. Péče o děti bude zajištěna v časovém rozmezí od 6.00 -18.30 hod.

ilustrační fotografie

Nová mimořádná opatření

Datum: 2. 10. 2020

Krajská hygienická stanice nařídila od 5. do 18. října mimořádné opatření č. 3/2020 (v příloze), které se dotkne i jirkovských škol a školských zařízení. Na základě tohoto nařízení bude uzavřeno městské gymnázium, základní umělecká škola a dále Dům dětí a mládeže Paraplíčko. Mimoškolní aktivity na jednotlivých základních školách si řeší ředitelé individuálně, avšak v souladu s platným nařízením. Mateřské školy zůstávají tímto nařízením nedotčeny.

ilustrační foto

Informace pro rodiče

Datum: 23. 6. 2020

Ředitelé škol v Jirkově vyhlásili pro žáky volné dny, které známe jako ředitelské volno. ZŠ v ul. Budovatelů, Studentská a Nerudova mají dva volné dny - v pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6., ZŠ a gymnázium v ul. Krušnohorská mají pět volných dnů - od středy 24. 6. do úterý 30. 6.

Ocenění pedagogové v roce 2020

Letošní ocenění jirkovských pedagogů

Datum: 11. 6. 2020

Město Jirkov muselo v letošním roce s ohledem na probíhající pandemii zrušit plánované setkání všech jirkovských pedagogů v rámci Dne učitelů. To mělo proběhnout, jako již tradičně každý rok, v březnu v Jirkovském divadle. Přesto se vedení města rozhodlo navržené kantory ocenit a pozvalo je na radnici. Zde jim osobně poděkovali starostka města, místostarostka, tajemnice MěÚ a vedoucí školského odboru za odvedenou práci. Pozvání přijaly a oceněné byly Mgr. Alena Jiráčková (ZŠ Studentská), Mgr. Petra Rohuschová (ZŠ Budovatelů), Mgr. Soňa Šneberková (Městské gymnázium a Základní škola Jirkov), Mgr. Marie Volaříková (ZŠ Nerudova), Ludmila Karbanová (MŠ Jirkov), Ivana Švejkarová (ZUŠ Jirkov).

dodatečné zápisy do ZUŠ 2020

Nestihli jste zápis do ZUŠ? Do konce června máte ještě šanci

Datum: 3. 6. 2020

Zápis dětí do Základní umělecké školy v Jirkově pro školní rok 2021/2022 proběhl v týdnu od 18. do 22. května. Pokud jste tento termín nestihli, můžete se dostavit ještě do konce června osobně do ZUŠ a zapsat své dítko dodatečně. Nabídka "lidušky" je pestrá:

informace

Statistika z prvního dne, kdy se otevřely školy a školky v Jirkově

Datum: 26. 5. 2020

25. května, kdy se v rámci rozvolňování otevíraly základní školy pro první stupeň, zasedlo v Jirkově do lavic 426 z celkového počtu 1 093 žáků, což je přibližně 39 procent. Do jirkovských mateřinek přišlo ve stejný den celkem 220 dětí, tedy zhruba třetina zdejších předškoláčků.

informace

Mateřinky v Jirkově se otevřou společně se školami 25. května

Datum: 21. 5. 2020

V pondělí 25. května budou otevřeny všechny školky v Jirkově, včetně školek v Otvicích a Vrskmani, které jsou součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Jirkov. Při nástupu je nutné předložit vyplněný formulář „Čestné prohlášení“ (viz přiložený soubor).

Žádáme rodiče, aby umístění dítěte v mateřské škole zvážili, sledovali zdravotní stav dítěte i lidí, se kterými je dítě v kontaktu a prostudovali si vyjmenované rizikové skupiny.

Provoz se bude řídit zásadami, které vydalo MŠMT dne 30. dubna 2020:

informace

Od pondělí 11. května začíná vyučování také v Základní umělecké škole

Datum: 6. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády obnoví výuku i jirkovská Základní umělecká škola. Provoz školy se bude řídit pokyny MŠMT. Každý žák musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení o současném zdravotním stavu. Veškeré důležité informace se dozvíte na webu ZUŠ:

informace

Dům dětí a mládeže obnovuje od pondělí 11. května svou činnost

Datum: 6. 5. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR zahajuje svou činnost i jirkovské Paraplíčko. Aby mohly kroužky probíhat, musí být dodržena zvýšená hygienická opatření. Podmínkou účasti v kroužku u každého účastníka je vyplnění čestného prohlášení (viz níže) včetně podpisu zákonného zástupce. Čestné prohlášení musí každý účastník bezpodmínečně odevzdat v recepci DDM.

zápisy do MŠ 2020

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Datum: 4. 5. 2020

Zápis dětí do všech mateřských škol, které jsou součástí Mateřské školy Jirkov, příspěvkové organizace, proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti budou přijímány v období od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

V jednotlivých mateřských školách budou zapisovány děti, které dovršily do 31. 8. 2020 věk tří let.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, jestliže ke dni 31. 8. 2020 dosáhne 5 let věku.

Děti mladší 3 let budou zapsány a přijaty budou pouze v případě volné kapacity jednotlivých mateřských škol.

ilustrační foto

Připomínáme - ZÁPISY DO 1. TŘÍD ZŠ V JIRKOVĚ

Datum: 20. 4. 2020

Zpráva pro rodiče (zákonné zástupce) dětí - budoucích žáků 1. tříd.

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 dochází ke změnám podmínek i termínů zápisů dětí do 1. tříd základních škol v Jirkově pro školní rok 2020/2021.

Zápisy proběhnou v dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.


Podmínky zápisu a termíny již jednotlivé školy upřesnily:

ilustrační foto

SoS doprava = Senior taxi v Jirkově pokračuje

Datum: 2. 12. 2019

Jirkov si vyzkoušel SoS dopravu (Senior taxi), kterou zajišťuje organizace Sociální služby Chomutov, a bude v ní pokračovat. Zájem je totiž dostatečný. V prvním měsíci provozu - od 2. října do 12. listopadu - využilo službu SoS dopravy celkem 48 Jirkovanů. „Proto nyní podepíšeme novou dohodu o spolupráci, která zajišťuje poskytnutí dopravy pro seniory starší 70 let a zdravotně postižené osoby od 1 roku věku s bydlištěm v Jirkově. Nová dohoda bude platit od ledna do konce června,“ informuje vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karel Bernt. Podmínky pro výše uvedenou cílovou skupinu zůstávají beze změny. Služba určená Jirkovanům na území Jirkova a Chomutova má usnadnit přepravu především k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov a podobně.

výstava "Poznej své město" v Galerii

Výstava dětských prací z MŠ Srdíčko v jirkovské Galerii

Datum: 8. 11. 2019

V Galerii Jirkov se ve čtvrtek 7. 11. konala vernisáž, která zahájila výstavu dětských prací na téma „Poznej své město“. Předškoláčci z MŠ Srdíčko v průběhu září a října navštívili všechny významné jirkovské pamětihodnosti a ty pak výtvarně ztvárňovali. Výstava v galerii Na schodech doplněná fotografiemi, které vznikaly během celého projektu, potrvá až do konce ledna příštího roku.

MŠ Červený Hrádek - klip OTA HOUSENKA

Mateřinka z Hrádku natočila soutěžní klip

Datum: 8. 11. 2019

Školka na Červeném Hrádku se nyní zúčastňuje celostátní soutěže "Luční Hity". Pod vedením učitelek Mgr. Ivony Pavlovové a Mgr. Bc. Marie Petrákové natočily děti klip Ota Housenka. Podpoříte je svým lajkem? Do 30. listopadu na youtube nebo na FB:

ilustrační foto - stávka učitelů

Stávka učitelů

Datum: 4. 11. 2019

Kvůli stávce učitelů budou ve středu 6. listopadu v Jirkově zavřené tři školy - 1. ZŠ Budovatelů, 3. ZŠ Nerudova a 4. ZŠ Krušnohorská. Stávka se naopak nedotkne provozu 2. ZŠ Studentská, městského gymnázia, základní umělecké školy, žádné z mateřských škol ani Domu dětí a mládeže Paraplíčko.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Jirkově pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Jirkově pro školní rok 2019/2020

Datum: 3. 4. 2019

Zápis dětí k povinné školní docházce proběhne na základních školách v Jirkově ve dnech 3. a 4. dubna 2019 vždy od 14 do 17 hodin. K zápisu jsou povinni se dostavit zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Oznámení o ztrátě průkazu zaměstnance oprávněného k vykonávání činnosti sociální práce

Oznámení o ztrátě průkazu zaměstnance oprávněného k vykonávání činnosti sociální práce

Datum: 9. 1. 2019

Město Jirkov sděluje, že dne 21. 12. 2018 došlo ke ztrátě služebního průkazu zaměstnance Městského úřadu Jirkov, odboru sociálních věcí a školství:

Úklid po městě

Úklid po městě

Datum: 3. 10. 2018

Jak je to s úklidem ve městě? Kdo chodí ve vestičkách a uklízí město? Na tyto otázky odpovídá Mgr. Jitka Marková z odboru sociálních věcí a školství:

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

Datum: 12. 6. 2018

Město Jirkov se ve spolupráci se Základní školou Jirkov v ul. Studentská rozhodlo po třech letech opět uspořádat charitativní sbírku Kola pro Afriku. Kromě samotných jízdních kol je možné také přinést veškeré doplňky, které jsou pro cyklisty důležité. Jedná se především o cyklonářadí, reflexní vesty a helmy na kolo. Sbírka bude probíhat v termínu od 11. 6. do 22. 6. 2018, mezi 8:00 - 14:30 hod. Sběrné místo bylo zřízeno u vstupu do Základní školy v ul. Studentská. Ve dvou uplynulých sbírkách nasbírali Jirkované celkem 82 jízdních kol.

Den učitelů v Jirkově

Den učitelů v Jirkově

Datum: 29. 3. 2018

V úterý 27. března se na zámku Červený Hrádek sešli pedagogové z jirkovských škol. Vedení města při příležitosti Dne učitelů ocenilo paní učitelky Helenu Kubíčkovou ze ZŠ Studentská, Michaelu Strakovou ze ZŠ Nerudova, Dagmar Nitkulincovou ze ZŠ Budovatelů a ředitelku ZUŠ Milenu Sailerovou. Děkujeme, gratulujeme!

Oznámení MUDr. Leitnerové

Oznámení MUDr. Leitnerové

Datum: 8. 8. 2017

Ke dni 31. 8. 2017 končí svou činnost MUDr. Leitnerová - viz oznámení:

Den učitelů v Jirkově

Den učitelů v Jirkově

Datum: 31. 3. 2017

Ve čtvrtek 23. března se v Jirkovském divadle sešli pedagogové z jirkovských škol. Vedení města při příležitosti Dne učitelů ocenilo paní učitelky Dagmar Režnou (ZŠ Budovatelů), Marcelu Zajíčkovou (ZŠ Studentská) a Miroslavu Polákovou (MŠ Pohádka) za výjimečný přínos pro jirkovské školství. Gratulujeme!

Ocenění žáků jirkovských škol

Ocenění žáků jirkovských škol

Datum: 29. 3. 2017

Devět školáků z pěti jirkovských základních škol (4 ZŠ + 1 ZUŠ) letos poprvé ocenilo vedení města za jejich mimořádnou snahu, aktivitu, vynikající reprezentaci školy a města či mimořádné činy. Nominovali je sami ředitelé škol.

Lékařská pohotovostní péče v roce 2016

Datum: 1. 2. 2016

Dle zákona o zdravotních službách je Ústecký kraj odpovědný za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby. Pro rok 2016 byl aktualizován přehled ordinací poskytující lékařskou pohotovostní službu.

Projekt Inkluze v Jirkově – závěrečná konference

Projekt Inkluze v Jirkově – závěrečná konference

Datum: 3. 7. 2015

Ve dnech 25. – 26. 6. 2015 proběhla závěrečná konference projektu Inkluze v Jirkově, jehož příjemcem je město Jirkov, partnery jsou Městské gymnázium a Základní škola Jirkov a společnost Boxed, s.r.o. Tento projekt je financován z programu OPVK...

Zobrazeno 1-30 ze 84