Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace finančního odboru MěÚ

upozornění

Upozornění na změnu účtu

Datum: 12. 6. 2023

Pro všechny plátce komunálního odpadu, kteří svoji platbu zasílají (ať již trvalým příkazem, nebo jednorázově) přes účet, dojde od 1.1.2024 ke změně účtu pro zasílání plateb za tento poplatek...

informace

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Datum: 11. 1. 2021

V lednu budou mnozí z vás podávat daňová přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Ústecký kraj si je vědom, že tato akce je každoročně spojena s kumulací poplatníků na podatelnách a na odborných odděleních územních pracovišť FÚ. Vzhledem k současné eppidemiologické siutaci je vhodné této situaci předcházet, proto budou na určených telefonních linkách poplatníkům k dispozici pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo vás spojí přímo s příslušným správcem daně. Telefonicky vám pomohou zároveň s vyplněním daňového přiznání. Kontakt k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí je pro chomutovský finanční úřad 474 605 111, a to od 4. ledna do 5. února vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14.30 a v pátek od 8 do 13.30 hodin.

informace

Upozornění na splatnost poplatků z komunálního odpadu a z poplatku ze psů

Datum: 18. 11. 2020

Opět se blíží doba splatnosti poplatku z komunálního odpadu, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou na 15. 12. 2020. Upozorňujeme, že se nedoplatky vyměřené platebními výměry zasílají na adresu trvalého bydliště. Ten, kdo se na adrese nezdržuje, může si stav svého konta ověřit:

ilustrační foto

Víte, že ...

Datum: 11. 5. 2020

s účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %? Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a audioknih.

ilustrační foto

Změny v poplatku za psa

Datum: 7. 1. 2020

Jirkovští zastupitelé schválili v prosinci novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Vyhláška byla vydaná na základě změny zákona o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2020. Snížená sazba poplatku ve výši 100 korun je nově pro osoby starší 65 let. Pro osoby mladší 65 let je sazba stanovená podle místa přihlášení nebo sídla (podle trvalého pobytu) - viz formulář pro přiznání k místnímu poplatku ze psa. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od poplatku zcela osvobozeni. Dále jsou od poplatku osvobození po dobu jednoho roku ti, kteří si vezmou psa z útulku (i z jiných měst).

Splatnost poplatku za komunální odpad

Splatnost poplatku za komunální odpad

Datum: 6. 12. 2019

Poplatek za komunální odpad je splatný 15. prosince a je možno jej zaplatit buď na pokladně hotově či platební kartou, nebo převodem z účtu. Platební údaje každý poplatník obdrží v kanceláři č. 4 – hlavní budova – přízemí – vedle pokladny. Dále upozorňujeme ty občany města Jirkova, kteří se nezdržují na své trvalé adrese a poplatek městu neodvádějí, že poplatek je vymahatelný i v případě, že občan platební výměry s vyměřeným poplatkem nepřebírá.

Upozornění pro občany platící poplatek za odpad přes SIPO

Upozornění pro občany platící poplatek za odpad přes SIPO

Datum: 10. 7. 2019

Pokud máte poplatek za odpad řešený přes SIPO, v červencovém vyúčtování ho nenaleznete. Z technických důvodů bude poplatek za 3. čtvrtletí 2019 posunut z července na srpen. Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro majitele psů

Datum: 8. 4. 2019

Poplatek ze psů na rok 2019 byl splatný k 31. 3. 2019 (důchodci, rodinné domy a 1. splátka v panelových domech). Pokud jste ještě nezaplatili, učiňte tak v nejkratším možném termínu, vyhnete se případných postihům.

Střednědobý výhled rozpočtu města

Střednědobý výhled rozpočtu města

Datum: 27. 2. 2017

Na zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 15. 2. 2017 byl usnesením č. 8/18/ZM/2017 schválen střednědobý výhled rozpočtu města na období 2017-2021:

Finanční arbitr

Datum: 10. 2. 2012

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem. Institut finančního arbitra byl v ČR zřízen již k 1.1.2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního styku.

Informace pro žadatele o povolení tomboly

Datum: 26. 1. 2012

Od 1. ledna 2012 je správní poplatek k podání žádosti o povolení tomboly 500,-Kč.

Městský úřad Jirkov, správa daní a poplatků - výzva občanům

Datum: 16. 11. 2011

Finanční odbor (správa daní a poplatků) Městského úřadu v Jirkově vyzývá občany města Jirkova, kteří se nezdržují na adrese svého trvalého pobytu a nehradí poplatek z komunálního odpadu , aby se neprodleně přišli informovat do hlavní budovy městského úřadu, dveře č. 4 ke zjištění svých případných nedoplatků. Stejně tak se jedná i o osoby, které se na adrese svého pobytu zdržují, ale tento poplatek přesto městu Jirkov nehradí.

Zrušení poplatků

Datum: 11. 1. 2010

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009, kterou se zrušují dvě vyhlášky z roku 2005, o místním poplatku z ubytovací kapacity a o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Důvodem je podpora turismu ve městě. Příjmy plynoucí městu z obou vyhlášek byly zanedbatelné.