Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 383
TÝDEN: 383
CELKEM: 1659053

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Obsah

Volná pracovní místa - výběrová řízení       logo města

 


 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŔÍZENÍ

Město Jirkov

Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice jmenováním na dobu neurčitou

„vedoucí útvaru interního auditu “

s místem výkonu práce Jirkov

 

Máte rádi výzvy a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat?  Práce v zátěžových situacích pro Vás není problém? Tak hledáme právě Vás.  Představujeme stručný souhrn činnosti, za které zodpovídá vedoucí útvaru interního auditu:

 • plánování činností útvaru,
 • stanovení zásad pro uplatňování auditních postupů,
 • provádění finančních, systémových a výkonových auditů,
 • zpracování a předání zpráv z jednotlivých auditů starostce města, včetně návrhů na opatření,
 • odborná příprava a konzultační činnost vztahující se k auditní a kontrolní práci,
 • výkon Veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města Jirkov,
 • vedení agendy stížností a petic,
 • příprava podkladů pro činnost škodní komise,
 • vyřizování žádostí dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Na co se můžete těšit:

 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 3 dnům indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300,-Kč měsíčně,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90,-Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70,-Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374,-Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Ut, Čt a Pá: 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5.500,-Kč/ročně.

 

Platové zařazení:

 • platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.480 Kč – 32.290 Kč dle uznatelné praxe, příplatek za vedení ve výší 5 až 30%,zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 100 % dle pracovního výkonu.

 

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

 

Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.

 

Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • komunikační schopnosti, zodpovědnost,
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • úsměv na tváři.

      Znalosti zákonů:

 • Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zák. č.   85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zák. č. 500/2000 Sb., správní řád,
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Výhodou bude:

 • chuť učit se novým věcem

 

Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

 

Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2020 nebo dle dohody

 

Kam s přihláškou?

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí ÚIA“ do 28. 11. 2019 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízenílogo pdf