Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace z rozpočtu města

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 758
TÝDEN: 4341
CELKEM: 1579294

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Obsah

Volná pracovní místa - výběrová řízení       logo města

 


 

Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

(dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)

 

Vedoucí úřadu MÚ Jirkov vyhlašuje dne 11. 7. 2019 výběrové řízení

na obsazení funkce vedoucího úředníka nového odboru

 „VEDOUCÍ ODBORU KANCELÁŘ ÚŘADU"

Městského úřadu v Jirkově
 

s místem výkonu práce : Jirkov

v platové třídě  11. dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup do funkce: od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou

 

Nabízíme

Příspěvek na stravování (stravenky), příspěvky ze sociálního fondu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, ošatné, indispoziční volno v rozsahu 3 kalendářních dnů v roce, pružnou pracovní dobu.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládat jednací jazyk
 • splňovat předpoklady podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky a České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační zákon a čestné prohlášení)

 

Požadavky

 • dosažené vzdělání

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

 • praxe

- zkušenosti s vedením týmu min. 3 roky
- praxe ve veřejné správě min. 3 roky

 • požadované znalosti

- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtech ÚSC
- znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- základní orientace v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- základní orientace v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • další požadované dovednosti

- organizační, řídící schopnosti
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- ochota se dále vzdělávat
- aktivní přístup k řešení problémů
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz sk. B

 

Popis vykonávané práce

Vedoucí odboru kancelář úřadu je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za řízení odboru. V jeho kompetenci je výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti, zejména na těchto úsecích:

 • přestupková agenda
 • personální a mzdová práce
 • servis pro zastupitele a radní města
 • správa webových stránek
 • správa počítačové sítě
 • požární ochrana
 • krizové řízení
 • redakce Jirkovských novin
 • rozpočet odboru

 

Přihláška zájemce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul ,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost ,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • telefonní spojení
 • datum a podpis zájemce,

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech týkajících se správních činností,
 • lustrační osvědčení, pokud je zákonem požadováno a navazující prohlášení,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopii dalších osvědčení

 

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí OKÚ “   do 9,00 hodin dne 29. 7. 2019 na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1 , 431 11 Jirkov.

 

 


logo pdfCelé znění oznámení