Sledujte nás

   logo facebook logo instagram logo twitter logo youtube

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:

Město Jirkov - sbírka pro Milana Tótha

informace ke sbírce

 


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce

 


Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2020

Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 815
TÝDEN: 6217
CELKEM: 1881353

Obsah

Volná pracovní místa - výběrová řízení       logo města

 


 


Město Jirkov

Tajemnice  MěÚ Jirkov vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice jmenováním na dobu neurčitou

„vedoucí odboru kancelář úřadu“

s místem výkonu práce JirkovMáte rádi výzvy a nedělá Vám problém řešit nenadálé pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat?  Práce v zátěžových situacích pro Vás není problém? Tak hledáme právě Vás. 

 

Představujeme stručný souhrn činnosti, za které zodpovídá vedoucí odboru kancelář úřadu:

Vedoucí odboru kancelář úřadu je v pozici vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., zodpovědný za řízení odboru. V jeho kompetenci je výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti, zejména na těchto úsecích:

 • přestupková agenda
 • personální a mzdová práce
 • servis pro zastupitele a radní  města
 • správa webových stránek
 • správa počítačové sítě
 • požární ochrana
 • krizové řízení
 • redakce Jirkovských novin
 • rozpočet odboru
 • propagace města.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Na co se můžete těšit:

 • na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 4 dnům indispozičního volna navíc,
 • na příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400,-Kč měsíčně,
 • na příspěvek ze sociálního fondu formou dárkové poukázky do obchodního řetězce před vánočními svátky,
 • na stravenky ve výši 90,-Kč (příspěvek zaměstnavatele ve výši 70,-Kč),
 • na možnost mít zdarma veden bankovní účet a další výhody u Komerční banky,
 • na možnost využívat zvýhodněné různé mobilní tarify (např.  neomezené volání a SMS do všech sítí + 3 GB dat za 374,-Kč/měsíčně) jak pro Vás, tak pro členy Vaší rodiny,
 • na pružnou pracovní dobu (pevná pracovní doba je Po a St: 8h – 17h, Ut, Čt a Pá: 8h – 13h),
 • na jistotu a stabilitu práce,
 • na ošatné ve výši 5.500,-Kč/ročně.Platové zařazení:
Platové ohodnocení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.000 Kč – 33.790 Kč dle uznatelné praxe, příplatek za vedení ve výši 5 až 30%,   zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby až do výše 100 % dle pracovního výkonu.

Předpoklad pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:

 • úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.
 • splňovat předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky a České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační zákon a čestné prohlášení)


Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.


Co od Vás očekáváme:

 • flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),
 •  zodpovědnost,
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel, orientace na internetu),
 • řidičský průkaz skupiny B


Znalosti:

 •  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 •  zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtech ÚSC
 •  zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
 •  znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 •  základní orientace v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 •  základní orientace v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o    nich

 


Jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:


Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení,
 • e-mailové spojení.Požadované doklady k přihlášce:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • lustrační osvědčení, pokud je zákonem požadováno včetně navazujícího prohlášení


Předpokládaný nástup: dle dohody


Kam s přihláškou?
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady zašlete poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – vedoucí OKÚ“ do 29. 4. 2020 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov.

 

 


Oznámlogo pdfení o vyhlášení výběrového řízení