Kalendář akcí

kalendář akcí

Datum a čas

Dnes je neděle, 9. 12. 2018, 23:40:14

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 488
TÝDEN: 5745
CELKEM: 1307792

Obsah

Volná pracovní místa - výběrová řízení       logo města

 


 

Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

(dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)

 

Vedoucí úřadu MěÚ Jirkov vyhlašuje dne 26. 11. 2018 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa

 „Referent EO, OP, Czech Point, majetek" - úředník

na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti při Městském úřadu Jirkov,
 

s místem výkonu práce : Jirkov

v platové třídě  8. dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nástup: dle dohody - na dobu neurčitou
 

Náplň práce:

 • provádění dílčích prací na úseku občanských průkazů (ohlášení ztráty, poškození, ...),
 • výkon agend na úseku evidence obyvatel a rodných čísel (zastupování),
 • zajišťování správy majetku organizace (provádění fyzických inventur, zpracování inventur, podávání návrhů na vyřazení majetku),
 • Czech Point (provádění autorizované konverze dokumentů, zajišťování agendy kontaktního místa veřejné správy),
 • zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin (ověřování listin).

 

Nabízíme:

 • příspěvek na stravování (stravenky), příspěvky ze sociálního fondu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční volno v rozsahu 3 kalendářních dnů v roce, pružnou pracovní dobu.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • věk nad 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka slovem i písmem.

 

Požadavky

 • vzdělání ÚSO
 • znalost zákonů:

      - zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
      - zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
      - zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování,
      - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

 • znalost práce s PC

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • osvědčení zvláštní odborné způsobilosti při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • řidičský průkaz.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul ,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost ,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent EO, OP, Czech Point, majetek“   do 17. 12. 2018 do 9,00 hodin na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1 , 431 11 Jirkov.

 

 


logo pdfcelé znění oznámení