Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace z rozpočtu města

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 805
TÝDEN: 1912
CELKEM: 1517103

Ochrana osobních údajů

JIRKOVANÉ SOBĚ

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volná pracovní místa - výběrová řízení       logo města

 


 

Oznámení o  vyhlášení výběrového řízení

(dle § 7  zákona č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů)

 

Vedoucí úřadu MÚ Jirkov vyhlašuje dne 11. 6. 2019 výběrové řízení

na obsazení pracovního místa

 „referent  majetkové správy"  - úředník

na odboru majetku města a útvaru investic při Městském úřadu Jirkov,
 

s místem výkonu práce : Jirkov

v platové třídě  11. dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Nástup: předpoklad 1. 8. 2019 nebo dle dohody na dobu neurčitou
 

Náplň práce

 • Vedení kompletní agendy veřejných zakázek a poptávek realizovaných městem Jirkov, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016,
 • Zajišťování správy majetku města, tzn. jeho nabývání, pronájem, prodej a jiné formy dispozice včetně přípravy podkladů a zpracování různých druhů smluv.

 

Nabízíme

Příspěvek na stravování (stravenky), příspěvky ze sociálního fondu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, ošatné, indispoziční volno v rozsahu 3 kalendářních dnů v roce, pružnou pracovní dobu.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • věk nad 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka slovem i písmem.

 

Požadavky

 • vzdělání VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu se zaměřením na veřejnou správu nebo ekonomii výhodou

Znalost zákonů:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek + vyhláška č. 169/2016 Sb.,

      (znalost bude ověřena písemným testem, jako součást přijímacího pohovoru)

 • znalost práce s PC -Word, Excel, orientace na Internetu)

 

Výhodou

 • praxe ve státní správě
 • praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek,
 • řidičský průkaz.

 

 

Přihláška zájemce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul ,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost ,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • telefonní spojení.

 

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

 

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte poštou nebo ji můžete podat osobně v zalepené a označené obálce „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – referent majetek“   do 9,00 hodin dne 28. 6. 2019 na podatelnu Městského úřadu Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1 , 431 11 Jirkov.

 

 


logo pdfcelé znění oznámení