Sledujte nás

   logo facebook logo instagram  logo youtube


mobilní rozhlas

Zveme vás

výstava autíček

Kalendář akcí

kalendář akcí

Fotografická soutěž

plakát - fotografická soutěž

INFORMACE K SOUČASNÉ SITUACI

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Ochrana osobních údajů

Ochrana oznamovatele

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 58
TÝDEN: 3544
CELKEM: 2613966

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jak oznámit veřejné shromáždění


Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 175/1990 Sb. , č. 151/2002 Sb. a č. 259/2002 Sb. (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“).

Postup vyřízení věci

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 175/1990 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., 501/2004 Sb. a 274/2008 Sb. (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“). (Spolu s možností  podpůrného použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.) .

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním nejsou:

 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
 • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní apod. činnost);
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akce apod.).

Formuláře, náležitosti, doklady

Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit správnímu úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním. Oznámení je nutné podat v písemné formě. Je možné využít  formulář:  pro právnické osoby  /  fyzické osoby.

 

Náležitosti oznámení:

Zákonnými náležitostmi oznámení o konání veřejného shromáždění jsou:

 • údaje o svolavateli
  • u shromáždění svolávaných fyzickou osobou: jméno,  příjmení, trvalý pobyt
  • u shromáždění svolávaných právnickou osobou: název a sídlo svolavatele a údaje o osobě zmocněné jednat    ve věci shromáždění jménem svolavatele (jméno, příjmení, trvalý pobyt);
 • údaje o osobě zmocněné jednat v zastoupení svolavatele - jméno, příjmení, trvalý pobyt

V případě osoby svolavatele (resp. u právnických osob osoby zmocněné jednat    ve věci shromáždění jménem svolavatele) a osoby zmocněné jednat v jeho zastoupení se musí jednat o dvě odlišné fyzické osoby!

Pro usnadnění kontaktu mezi svolavatelem a správním úřadem je vhodné připojit také telefonní příp. faxové spojení, resp. e-mail svolavatele;

 • účel  shromáždění;
 • místo konání shromáždění – přesné vymezení lokality, kde se má shromáždění konat (např. uvedením názvu ulice, náměstí, části ulice či náměstí).

V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je vhodné přesně určit konkrétní místo, kde shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší budovy, křižovatky s jinou ulicí, zde se nalézající sochy či pomníku, apod.).   

Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty a místa a času jeho ukončení (tj. uvedení názvů všech ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).

 • den (dny) konání shromáždění

Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním, k dříve oznámeným shromážděním se nepřihlíží.

Na stejném místě se nesmí ve stejnou dobu konat jiné veřejné shromáždění. Nemělo by docházet ani ke kolizím s kulturními, sportovními a obdobnými akcemi konanými na shodném místě;

 • doba zahájení a předpokládaná doba ukončení shromáždění;
 • předpokládaný počet účastníků;
 • počet pořadatelů starších 18 let;
 • způsob označení pořadatelů – údaj, jakým způsobem budou pořadatelé odlišeni    od ostatních účastníků shromáždění (např. páskou na rukávu, cedulkou na klopě, barevnou vestou).

 

Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu    na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Není třeba oznamovat:

 • shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání;
 • shromáždění konaná v obydlích občanů;
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

 

Forma vyřízení na Městské úřadě v Jirkově

Oznámení o konání shromáždění na území města Jirkova je možné podat:

 • osobně u Odboru kancelář úřadu, kancelář č. 12A – Doksanská Ilona,
  I. patro, MěÚ Jirkov, nám. Dr. Beneše 1, 431 11 Jirkov
 • osobně v podatelně v kanceláři č.1  v přízemí budovy úřadu
 • poštou na adresu MěÚ Jirkov, nám. Dr. Beneše 1, 431 11 Jirkov