Sledujte nás

   logo facebook logo instagram logo twitter logo youtube

Aplikace pro komunikaci

mobilní rozhlas

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:

Město Jirkov - sbírka pro Milana Tótha

informace ke sbírce

 


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce

 


Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2020

Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 634
TÝDEN: 5508
CELKEM: 2008331

Obsah

Místa a termíny svatebních obřadů


 

Svatební obřady jsou řešeny v aktuálních platných mimořádných nařízeních:

Od 5. do 18. října 2020 se mohou konat (aktuální opatření na stránkách mzcr)

 • akce bez omezení počtu účastníků, pokud se jedná o členy domácnosti, výkon povolání, podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, o pohřeb

 

Od 18. září 2020 platí povinnost nošení roušek (aktuální opatření na stránkách mzcr)

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

 

Od 22. září 2020 se mohou konat v maximálním počtu 10 lidí, včetně oddávajících (celé znění usnesení vlády)

 Od 19. října dochází k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu.

 • Ačkoli v průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy, je doporučeno, aby matrikář i oddávající (případně jiné osoby zajišťující průběh obřadu) od svatebčanů tento odstup v situaci, kdy je to možné, dodržovali. Dočasná porušení odstupu potřebná k zabezpečení průběhu obřadu jsou samozřejmě možná.
 • Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének (dále jen „rouška“). Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou. V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.
 • Přinejmenším ve vnitřních prostorách, kde se svatby konají (jde-li o místa určená Radou města) by měly být k dispozici pro účastníky obřadu dezinfekční prostředky na ruce a dostatečné množství psacích potřeb tak, aby každá z osob, která se v průběhu obřadu podepisuje, měla vlastní pero. Psací potřeby i stůl, na němž docházelo k podpisu potřebných dokumentů, případně další potřeby užité při obřadu, je nutno po každém obřadu vydezinfikovat.
 • Je doporučeno, aby přinejmenším matrikářka měla při obřadu a všech úkonech s ním spojených gumové rukavice, které je nutno po každém obřadu buď vyhodit (jsou-li pouze jednorázové), nebo dezinfikovat. Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.
 • K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.
 • Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je možno od 19. října činit též, a to za obdobných podmínek, jako je tomu u vstupu do manželství.

 Rada města umožnila po dobu epidemiologických opatření konání sňatečných obřadů kromě obřadní síně Městského úřadu Jirkov také na nádvoří zámku Červený Hrádek. Je zde možnost většího rozptýlení zúčastněných osob a tím dodržení hygienických opatření. Možnost konání obřadu zde však vždy předem zkonzultujte s matrikářkami MěÚ.

Obřady je dále možné konat v Rytířském sálu zámku Červený Hrádek, v zámeckém parku nebo na ostrůvku. Termíny obřadů zde jsou pevně dány – rozpis viz níže.

Sňatečný obřad je také možné konat na kterémkoliv jiném vhodném místě. V tomto případě se hradí poplatek 1000 Kč, dle zákona sazebníku zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

Za konání svatebního obřadu mimo území Jirkova, tj. na území obcí Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká pec bylo radou města schválen poplatek ve výši 2 500 Kč. V případě zrušení obřadu mohou snoubenci požádat o vrácení platby.

 


 

Svatby lze uzavírat:

 • na Městském úřadě v Jirkově

vždy v sobotu a první pátek v měsíci v obřadní síni MěÚ, a to v době od 9:00 do 16:00 hodin,

obřadní síň Městského úřadu v Jirkověobřadní síň Městského úřadu v Jirkověobřadní síň Městského úřadu v Jirkově

 

 • na zámku Červený Hrádek

Pro rok 2020 byly stanoveny tyto termíny obřadů na Červeném Hrádku (červeně doplněné 20. 4. 2020)

- Rytířský sál nebo zámecký salonek

11.4., 18.4., 9.5., 6.6., 26.6 (do 12 hodin), 27.6., 25. 7.,  8.8. (+ obřad na ostrůvku), 22.8., 11.9., 12.9., 19.9., 25. 9., 26.9., 9.10., 10.10., 16.10.,  17.10.

- obřady v zámeckém parku nebo na ostrůvku

13.6., 11.7., 18.7., 1.8., 14. 8. (do 12 hodin), 15.8.

 

Pro rok 2021 byly stanoveny tyto termíny obřadů na Červeném Hrádku

- Rytířský sál nebo zámecký salonek

27.3., 17.4., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 31.7., 21.8., 11.9., 18.9., 2.10., 9.10.

- obřady v zámeckém parku nebo na ostrůvku

26.6., 10.7., 17.7., 24.7., 7.8. (na ostrůvku), 14.8.

 

Bližší informace k obřadům na zámku:

http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/svatebni-obrad/

 

 • na jiném vhodném místě

nebo v jiný čas  - vždy po konzultaci s matrikářkami MěÚ - v těchto případech činí poplatek 1000 Kč

 

ilustrační foto - svatební obřad

Více informací na Městském úřadu v Jirkově - matrika: tel. 474 616 423 nebo matrika@jirkov.cz.

 

 


Oddávající

 


 

Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání pověřilo, na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, pro volební období 2018 - 2022 k uzavírání manželství před Městským úřadem Jirkov tyto členy zastupitelstva:

 • Mgr. Darina Kováčová - starostka (vyplývá ze zákona)
 • Dana Jurštaková - místostarostka (vyplývá ze zákona)
 • Mgr. Bedřich Fryč
 • Josef Dušek
 • Mgr. Šárka Kröhanová
 • Ing. Radek Štejnar
 • Mgr. Michaela Jindráčková
 • Ing. Jiří Šruma
 • Josef Šebek
 • Jaroslav Cingel
 • RSDr. Jan Bošina
 • Michal Bečvář.