Sledujte nás

   logo facebook logo instagram logo twitter logo youtube

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Transparentní účty

Sbírkové účty jsou vedeny jako transparentní účty. V  případě přispění finančních prostředků na tento účel je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.

Zasláním prostředků na sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky:


Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

informace ke sbírce


Kalendář akcí

kalendář akcí

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Přehled výběrových a zadávacích řízení vyhlášených městem Jirkov:

www.tenderarena.cz/jirkov


Výsledky veřejných zakázek malého rozsahu:

Město/praktické informace/výsledky

Dotace poskytované městem Jirkov

Dotační programy jsou vyhlašovány vždy aktuálně na každý rok:

DOTAČNÍ PROGRAMY 2021

Ochrana osobních údajů

Fond malých projektů

15 LET PARTNERSTVÍ MĚSTA JIRKOVA A BRAND-ERBISDORFU

ADVENTNÍ ČAS S NAŠIMI SOUSEDY 2016

logo

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 620
TÝDEN: 5512
CELKEM: 2191506

Obsah

Místa a termíny svatebních obřadů


 

Svatební obřady jsou řešeny vždy v aktuálních platných mimořádných nařízeních:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

1. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 z 26. února 2021, kterým vláda vyhlásila od 1. března 2021 další nouzový stav, bylo přijato krizové opatření vlády č. 216, kterým se omezuje volný pohyb osob.

Ve vztahu ke svatbám a vstupům do registrovaného partnerství od 1. do 21. března 2021 platí, že se mohou nadále konat v počtu do 15 osob (vč. oddávajícího a matrikáře).

Omezení je ovšem v tom,že výjimka ze zákazu volného pohybu osob při svatbě a vstupu do registrovaného partnerství je vázána na pobyt a pohyb v rámci území okresu nebo území hlavního města Prahy /čl. III bod 2. písm. e) krizového opatření/.

Vláda počítá s trvalým pobytem i (faktickým) bydlištěm, takže

Varianty:

 • pokud spolu snoubenci v okrese, kde se má konat svatba fakticky bydlí, i když TP zde má pouze jeden z nich, pak je svatba bez problémů možná.
 • jeden ze snoubenců má pobyt v okrese, kde se svatba koná, druhý snoubenec nikoli.

(V tomto případě je třeba konání svatby umožnit. Pokud stávající vládní opatření umožňují uzavření manželství osobě, která má trvalý pobyt v okrese, kde se má svatba konat, je nezbytné umožnit účast na tomto obřadu i druhému ze snoubenců, neboť zákon o matrikách i občanský zákoník osobní účast obou těchto osob vyžaduje. Jde o naplnění zákonné podmínky pro uzavření manželství. V tomto smyslu by šlo na účast toho ze snoubenců, který nemá v okrese, kde se má obřad konat, považovat za účast na neodkladné úřední záležitosti, který je kryt výjimkou ze zákazu pobytu uvedenou v čl. II. bodu 4. usnesení vlády č. 216).

logo pdfPokyn k postupu při konání sňatečních obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství od 1. 3. 2021 (341.08 kB)

 

Více informací:

matrika Městského úřadu v Jirkově - tel. č.: 474 616 423 nebo e-mail: matrika@jirkov.cz.

  

Rada města umožnila po dobu epidemiologických opatření konání sňatečných obřadů kromě obřadní síně Městského úřadu Jirkov také na nádvoří zámku Červený Hrádek. Je zde možnost většího rozptýlení zúčastněných osob a tím dodržení hygienických opatření. Možnost konání obřadu zde však vždy předem zkonzultujte s matrikářkami MěÚ.

Obřady je dále možné konat v Rytířském sálu zámku Červený Hrádek, v zámeckém parku nebo na ostrůvku. Termíny obřadů zde jsou pevně dány – rozpis viz níže.

Sňatečný obřad je také možné konat na kterémkoliv jiném vhodném místě. V tomto případě se hradí poplatek 1000 Kč, dle zákona sazebníku zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

Za konání svatebního obřadu mimo území Jirkova, tj. na území obcí Boleboř, Otvice, Pesvice, Strupčice, Vrskmaň, Všestudy a Vysoká pec bylo radou města schválen poplatek ve výši 2 500 Kč. V případě zrušení obřadu mohou snoubenci požádat o vrácení platby.

 


 

Svatby lze uzavírat:

 • na Městském úřadě v Jirkově

vždy v sobotu a první pátek v měsíci v obřadní síni MěÚ, a to v době od 9:00 do 16:00 hodin,

(výjimkou jsou 19. 6. a 4. 9. 2021, kdy svatby nebudou)

 

obřadní síň Městského úřadu v Jirkověobřadní síň Městského úřadu v Jirkověobřadní síň Městského úřadu v Jirkově

 

 • na zámku Červený Hrádek

 

Pro rok 2021 byly stanoveny tyto termíny obřadů na Červeném Hrádku

 

- Rytířský sál nebo zámecký salonek

27.3., 24. 4., 1. 5., 22.5., 5.6., 12.6., 31.7., 21.8., 11.9., 18.9., 2.10., 9.10.

- obřady v zámeckém parku nebo na ostrůvku

26.6., 10.7., 17.7., 24.7., 7.8. (na ostrůvku), 14.8.

 

Bližší informace k obřadům na zámku:

http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/svatebni-obrad/

 

 • na jiném vhodném místě

nebo v jiný čas  - vždy po konzultaci s matrikářkami MěÚ - v těchto případech činí poplatek 1000 Kč

 

ilustrační foto - svatební obřad

Více informací na Městském úřadu v Jirkově - matrika: tel. 474 616 423 nebo matrika@jirkov.cz.

 

 


Oddávající

 


 

Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání pověřilo, na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, pro volební období 2018 - 2022 k uzavírání manželství před Městským úřadem Jirkov tyto členy zastupitelstva:

 • Mgr. Darina Kováčová - starostka (vyplývá ze zákona)
 • Dana Jurštaková - místostarostka (vyplývá ze zákona)
 • Mgr. Bedřich Fryč
 • Josef Dušek
 • Mgr. Šárka Kröhanová
 • Ing. Radek Štejnar
 • Mgr. Michaela Jindráčková
 • Ing. Jiří Šruma
 • Josef Šebek
 • Jaroslav Cingel
 • RSDr. Jan Bošina
 • Michal Bečvář.