Menu
Město Jirkov
jirkov

Místní poplatky (psi, odpad) a pokuty

Místní poplatky a pokuty eviduje Finanční odbor Městského úřadu v Jirkově.

Základní informace

ODPADY

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích - viz text obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 - především je to každá osoba, která má ve městě trvalý pobyt (tzn., i když se zdržuje jinde, pořád je povinna platit v místě trvalého pobytu).

Formuláře (registrační list aj.) k poplatku za komunální odpad naleznete v sekci Městský úřad/Žádosti a formuláře - kategorie Finanční odbor.

Poplatky za komunální odpad vyřizují v kanceláři č. 4 - poplatky, přízemí budovy čp. 1  Městského úřadu v Jirkově. Poplatek činí 508,- Kč za osobu a rok.

Splatnost poplatku do 15. 12. příslušného kalendářního roku nebo ve 4 stejných splátkách do 15. 2.,  15. 5., 15. 8. a 15. 11.

Osvobození od poplatku, slevy pro seniory a další informace naleznete v textu obecně závazné vyhlášky č. 2/21:

Obecně závazná vyhláška č. 2/21, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (414.71 kB)

PES

Formuláře k poplatku za psa naleznete v sekci Městský úřad/Žádosti a formuláře - kategorie Finanční odbor.

Poplatky za psy vyřizují v kanceláři č. 3 - poplatky, přízemí budovy čp. 1 Městského úřadu v Jirkově.

Splatnost poplatku je do 31. 3. příslušného roku. Pro držitele psů v panelových domech je možnost ve 2 stejných splátkách do 31. 3. a do 31. 8.

Osvobození od poplatku a další informace naleznete v textu obecně závazné vyhlášky č. 5/2020:

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o místním poplatku ze psů (312.2 kB)

POKUTY

V případě, že je občanovi uložena pokuta pravomocným rozhodnutím některého z odborů Městského úřadu v Jirkově (např. stavebním odborem) nebo Městskou policií nebo Komisí pro projednávání přestupků, je  tato pokuta centrálně zaevidována a občan má povinnost jí ve stanovené lhůtě zaplatit.

Placení pokut a místních poplatků

Pokutu a místní poplatek lze zaplatit :

  • platbou SIPO - u této varianty je třeba donést na FO - místní poplatky - spojovací číslo SIPA  (pouze u místního poplatku za odpady),
  • Na pokladně Městského úřadu v Jirkově – přízemí čp. 1, a to hotově i bezhotovostně platební kartou (na přijatou platbu je vydáno potrvzení),
  • Bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet Městského úřadu města Jirkova, vedený u  pobočky Komerční banky v Jirkově:  

POKUTY a POPLATEK ZA PSA - číslo účtu: 19-2226441/0100,

POPLATEK ZA ODPAD - číslo účtu: 19-2090700287/0100,

    !!! při placení je nutno každou platbu vždy označit kromě jména a příjmení poplatníka také příslušným variabilním symbolem, tj. 10-ti místné číslo, které je uvedeno v rozhodnutí, popřípadě bude poplatníkovi  sděleno na finančním odboru MěÚ Jirkov, stejně tak jako specifický symbol, který je nutné uvádět při platbě za odpad!!!

Vymáhání místních poplatků a pokut

Jestliže občan  včas místní poplatek neuhradí, je mu vyměřen platebním výměrem. Včas neuhrazené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek.  

Všechny neuhrazené  pokuty a místní poplatky jsou  evidovány a vymáhány finančním odborem Městského úřadu v Jirkově, nám. Dr. E. Beneše, přízemí – č. dveří 3 a 4.

Nezaplatí-li dlužník  nedoplatek v zákonné lhůtě, dochází k vymáhání daňovou exekucí.

Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na :

  • přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky,
  • srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
  • prodej movitých věcí,
  • prodej nemovitostí.

Hlavní menu

Kontaktujte nás

Vidíte ve městě nějaký problém, který můžeme společně vyřešit?

Napište nám, prosím.

 

A co už společně řešíme?

Podněty od občanů + řešení