Menu
Město Jirkov
jirkov

Červený hrádek

Červený hrádekJe nesporné, že obec vznikla krátce po založení hradu Borek jako jeho podhradí, čili někdy kolem roku 1415. Nevíme, zda byla stejně jako hrad nazývána Borek. Od počátku 30. let 15. století hrad totiž nesl nové jméno. Při opravách po vyplenění a vypálení husity získal novou červenou barvu fasády, proto Červený hrádek. (Pozn.: Dle Pravidel českého pravopisu a pro lepší orientaci rozlišujeme psaní velkých písmen u obce a zámku; obec je vždy s oběma velkými písmeny, zámek jako stavba významná a památná pouze s prvním velkým písmenem - viz. např. Kozí hrádek, Pražský hrad atd.)

První doklad o obci, vzdálené 1 km severně od Jirkova, však pochází až z roku 1549, kdy je uváděna jako poplužní dvůr, k němuž časem přibývala další stavení. Berní rula (účetní doklad o majetku panství) ještě ani v roce 1654 ves neuvádí, tudíž byla vesnice považována za součást Červeního hrádku. V podhradí žili zámečtí úředníci a služebnictvo, od poslední třetiny 18. století také dělníci z podniků, které zakládal osvícenecký majitel zámku Jindřich František z Rottenhanu. Díky němu už v roce 1774 v obci stála škola, původně určená ke vzdělávání továrních dělníků.

V polovině 18. století byla zhotovena socha sv. Jana Nepomuckého s erbem hraběnky Auersperkové na soklu. Socha stojí v parku na návsi obce. Roku 1834 měl Červený Hrádek svůj první hostinec a v roce 1850 se vesnice stala obcí, ke které byly přičleněny nedaleké Drmaly a horská ves Pyšná. Tento stav trval jen do roku 1900, kdy se obce osamostatnily. V roce 1861 pohltil obrovský požár tkalcovnu, řadu obytných domů a školu ve vsi a zámecké stáje. O deset let později přešla opravená škola pod patronát okresního školského úřadu, od roku 1869 už do ní však docházely i děti z nedalekých Drmal. V roce 1880 bylo v obci hlášeno nejvíce obyvatel v její historii. V 55 domech zde žilo 508 občanů. Dnes má Červený Hrádek 65 domů, ale žije v něm třikrát méně lidí než tehdy.

Zámecký hospodářský dvůr na okraji obce změnil po 2. světové válce majitele, po krátké době se pak stal státním statkem. Od 90. let v něm hospodařily Krušnohorské lesy a později podnikatelé ve dřevozpracujícím průmyslu. Změn doznala i bývalá jízdárna pod zámkem, v níž po léta působilo hospodářské středisko spravující oboru, která je dnes v patronaci města Jirkova.

Poslední záznam v české kronice, založené v roce 1945, pochází ze 4. března roku 1956. Po další čtyři roky už ji nikdo nepsal, neboť se vědělo, že při územní reorganizaci bude Červený Hrádek v roce 1960 připojen k Jirkovu.