Menu
Město Jirkov
jirkov

Stížnosti a petice

Stížnosti a petice v roce 2022

Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bylo přijato celkem 14 stížností a 1 petice.

Přijaté stížnosti:

 • týkající se veřejného prostranství - 3x

       - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 2x

       - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné

 • na člena zastupitelstva města - 1x

       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná

 • týkající se životního prostředí - 1x

       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná

 • na Krušnohorské služby, a.s. - 1x

      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná

 • na činnost Městské policie Jirkov - 6x

       - 6 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné

Přijaté petice:

1) Petice proti hluku - žabí kvákání

Stížnosti a petice v roce 2021

Za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bylo přijato celkem 44 stížností a 3 petice.

Přijaté stížnosti:

 • týkající se veřejného prostranství - 13x

       - 9 stížností bylo vyhodnoceno jako oprávněné
       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná
       - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 9x

       - 5 stížností bylo vyhodnoceno jako oprávněné
       - 4 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • na zaměstnance či pracovní postup Městského úřadu - 2x

       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná
       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná

 • neurčitelného obsahu - 3x

       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná
       - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • související s výskytem COVID-19 - 3x

       - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • na činnost MěP - 10x

      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné
      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná
      - 7 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné

 • na Krušnohorské služby, a.s. - 2x

      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná
      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná

 • na ostatní podnikatelské subjekty - 2x

      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako neprávněné

Petice

Petice proti placené parkovací zóně v ulicích SNP a Mládežnická

Petice za zachování zahradního a odpočinkového prostoru základní školy

Petice proti záměru zřídit jednosměrný provoz v ul. Obránců míru

Stížnosti a petice v roce 2020

Za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bylo přijato celkem 44 stížností a 1 petice.

Přijaté stížnosti:

 • týkající se veřejného prostranství - 20x

       - 10 stížností bylo vyhodnoceno jako oprávněné
       - 5 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné
       - 5 stížností bylo vyhodnoceno jako částečně oprávněné

 • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 11x

       - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné
       - 7 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné
       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná

 • na zaměstnance či pracovní postup Městského úřadu - 3x

       - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 •  na MěÚSS - 1x

      - stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná

 • na činnost MěP - 2x

      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • na ostatní podnikatelské subjekty - 6x

      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná
      - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné
      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně oprávněné

 • na příspěvkové organizace a jejich zaměstnance
  - 1 stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná

Přijatá petice:

 • za zachování MŠ Srdíčko

Stížnosti a petice v roce 2019

Za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bylo přijato celkem 45 stížností a žádná petice.

Přijaté stížnosti:

 • týkající se veřejného prostranství - 14x

       - 5 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné
       - 8 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné
       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná

 • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 9x

       - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněná
       - 7 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné

 • na činnost MěP - 5x

      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná
      - 4 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné

 • na zaměstnance či pracovní postup Městského úřadu - 4x

       - 1 stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná
       - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné     

 • na příspěvkové organizace a jejich zaměstnance  - 2x

      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná
      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná

 • na zajištění sekání trávy - 1x

      - stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná

 • týkající se životního prostředí - 3x

      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné
      - 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná

 • na člena Zastupitelstva města Jirkova  - 2x

      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné

 • na ostatní podnikatelské subjekty - 5x

      - 3 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné
      - 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako neoprávněné.

Stížnosti a petice v roce 2018

Za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 bylo přijato celkem 29 stížností a 4 petice.

Přijaté stížnosti:

 • týkající se veřejného prostranství - 8x
 • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 11x
 • na činnost MěP - 4x
 • na zaměstnance či pracovní postup Městského úřadu - 1x
 • týkající se životního prostředí - 3x
 • dle § 175 Správního řádu - 1x
 • na ostatní podnikatelské subjekty - 1x.

Přijaté petice:

 • za spravedlivé odměny členů volebních okrskových komisí - 1x
 • za odstranění neudržovaných tůjí - 1x
 • ve věci ochrany zájmů obyvatel ul. Žižkova a okolí - 1x
 • za vystěhování nájemníka - 1x.

Stížnosti a petice v roce 2017

Za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo přijato celkem 59 stížností a 1 petice.

Přijaté stížnosti:

 • týkající se veřejného prostranství - 16x
 • týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 11x
 • na činnost MěP - 4x
 • na zaměstnance či pracovní postup Městského úřadu - 12x
 • na ostatní podnikatelské subjekty (DPCHJ)- 2x
 • týkající se akcí pořádaných městem Jirkov - 1x
 • na zajištění sekání trávy - 1x
 • dle § 175 Správního řádu - 7x
 • na příspěvkové organizace a jejich zaměstnance - 1x
 • týkající se životního prostředí - 4x.

Přijaté petice:

 • za zachování vzrostlé zeleně v ul. Pod Přivaděčem - 1x.

Stížnosti a petice v roce 2016

Za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo přijato celkem 37 stížností a 2 petice.

Petice

1x petice za zrušení dětského hřiště

1x petice ve věci dopravní obslužnosti - linka č. 13 a č. 16

Přijaté stížnosti:

 • stížnosti, týkající se veřejného prostranství - 16x
 • stížnosti, týkající se mezilidských vztahů + sousedské spory - 8x
 • stížnosti na činnost MěP - 3x
 • stížnosti týkající se ŽP - 2x
 • stížnost na příspěvkové organizace a jejich zaměstnance - 1x
 • stížnosti na zajištění sekání trávy - 3x
 • stížnosti na zaměstnance či pracovní postup MěÚ - 1x
 • stížnosti na ostatní podnikatelské subjekty - 3x

Stížnosti a petice v roce 2015

Za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo přijato celkem 40 stížností a 5 petic.

statistika od 1.1.2015 do 31.12.2015

Stížnosti a petice v roce 2014

Za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bylo přijato celkem 45 stížností. V uvedeném období nebyla přijata žádná petice.

K 31.12.2014 bylo vyřízeno celkem 43 přijatých stížností, 1 stížnost byla odložena, stěžovatel ani po vyzvání sovji stížnost neupřesnil a nedoplnil, 1 stížnost je stále v šetření. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu počtu přijatých stížností, a to o 3. Naopak petice nebyly oproti minulému roku, kdy bylo přijato a vyřízeno 5 petic, přijaty žádné.

statistika od 1.1.2014 do 31.12.2014

Stížnosti a petice v roce 2013

Za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bylo přijato celkem 42 stížností a 5 petic.

Aktualizováno 12. října 2018