Menu
Město Jirkov
jirkov

Jirkovští kronikáři

Kronikář Pavel Simet se narodil 13. 6. 1988 v Chomutově. Již od dětství projevoval velký zájem o historii, zejména o dějiny vojenství, hospodářství a o politické dějiny. Tato záliba ho po vystudování Obchodní akademie v Chomutově přivedla k myšlence studia historie. V roce 2007 tak započal své studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Po úspěšném absolvování univerzity, kde získal titul magistr, byl v květnu roku 2014 zaměstnán odborem majetku města a útvarem investic na Městském úřadě Jirkov. Následovně ho závazky a zaměstnání přimělo k přestěhování se do Jirkova, který se mu stal novým domovem. V září roku 2014 se Pavel Simet stal kronikářem města Jirkova. V roce 2015 začal pracovat na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti. Ve druhé polovině roku dostal nabídku pracovat v Oblastním muzeu v Chomutově, kde je dnes zaměstnán jako kurátor.

Mimo práce v muzeu a v obecní kronikárně se jirkovský kronikář věnuje zejména četbě, historii, genealogii a jízdě na kole.

Mgr. Pavel Simet

Kontakt na kronikáře: kronikar.jirkov@seznam.cz

Listina kronik Jirkova

Pořadové číslo kroniky
Časový rozsah
Kronikář

1

1836 - 1840

Kajetan Greger

2

1930 – 1946

1938 – 1946

1945 - 1963

Ernst Hennrich

Jaroslav Cyrus

Jaroslav Cyrus

3

1964 – 1971

Marie Mrozinská

4

1972 – 1980

Ing. Rudolf Sachunský

5

1981 – 1989

Vladimír Bečvář

6

1990 - 1993

Vladimír Bečvář

7

1994 -  1995

Vladimír Bečvář

8

1996 - 1997

Vladimír Bečvář

9

1998 - 1999

Vladimír Bečvář

10

2000 – 2001

Vladimír Bečvář

11

2002 – 2003

Vladimír Bečvář

12

2004 – 2005

Vladimír Bečvář

13

2006

Vladimír Bečvář

14

2007

Kristýna Králová

15

2008

Kristýna Králová

16

2009

Kristýna Králová

17

2010

Kristýna Králová

18

2011

Kristýna Králová

19

2012

Kristýna Králová

20

2013 Kristýna Králová

 21

2014 Mgr. Pavel Simet
 22 2015 Mgr. Pavel Simet
23 2016 Mgr. Pavel Simet