Menu
Město Jirkov
jirkov

Cena Jirky

Cena Jirky

 

 

Cena Jirky je symbolickým oceněním osobnosti, která se zasloužila o město Jirkov. Oceněný obyvatel města obdrží dřevěnou sošku od výtvarníka Šporgyho. Tato čestná cena je předávána každoročně na Jirkovské hornické pouti.

 

 


 

Zajímáte se o dění v Jirkově? Znáte člověka výjimečných kvalit? Člověka, který pro naše město vykonal již mnoho záslužného? Člověka, který vykonal mimořádný čin?

Pokud ano, zašlete jméno svého kandidáta na adresu:

Eliška Broumská, Městský úřad Jirkov - OKÚ, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

nebo na e-mail: e.broumska@jirkov.cz

 

Předpokladem pro udělení ocenění Cenou Jirky je splnění podmínek - kandidát/kandidátka:

 - musí bydlet na území města Jirkov,

 - musí být navržen(a) na toto ocenění v řádném termínu,

 - musí splňovat podmínku bezúhonnosti,

 - musí vykonat něco záslužného pro město Jirkov,

 - navrhovatel musí ke jménu kandidáta připojit na něj kontakt a krátce vysvětlit , čím prospěl městu Jirkovu,

 - cena může být udělena i in memoriam

 

Cena Jirky se předává od roku 2007:

 

2007 -  Jiří Fencka - dlouhodobá charitativní činnost

 

2008 -  Miroslav Klůc - dlouholeté bezpříspěvkové dárcovství krve, za záchranu života a zdraví mnoha lidí

 

2009 - Alena Kollerová - dlouhodobá a aktivní práce v Senior klubu

 

2010 - Jaroslav Cinybulk - dlouhodobě se aktivně věnoval práci s dětmi a mládeží

 

2011 - Josef Kozler - celoživotní sportovní činnost, dovedl jirkovský volejbal do prvoligových soutěží

 

2012 - Mgr. Eva Steinbachová - dlouholetá aktivní práce ve školství, kultuře i sportu

 

2013 - Jiří Voříšek - světoznámý entomolog, sběratel tesaříků a mandelinek, zasloužil se o desítky nálezů nových druhů hmyzu, jeho sbírka tesaříků je umístěna v Přírodovědném muzeu v Londýně

 

2014 - Jiří Černer - dobrovolná a nehonorovaná práce s dětmi a mládeží, sport a turistika

 

2015 - Milan Dzuriak - charitativní činnost

 

2016 - Josef Hána - zakladatel a dlouholetý provozovatel jirkovské Galerie

 

2017 - Marcela a Jaromír Raisrovi - dobrovolná a dlouholetá práce v rozvoji turistiky regionu

 

2018 - Hana Malá - celý život zasvětila hudbě, díky této dámě jsou jirkovské sbory známé i za hranicemi. Hana Malá je klavíristka, hudební poradkyně a členka Kruhu přátel hudby při ZUŠ v Jirkově

 

2019 - ing. Filip Škapa - dlouholetý porevoluční starosta, ocenění získal za své šestnáctileté působení ve funkci starosty města Jirkova.

 

Datum vložení: 29. 11. 2013 9:34
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2022 10:43