Menu
Město Jirkov
jirkov

Útulek

Jirkovský psí útulek v Novém Březenci je v provozu již od roku 1994. Provozovatel MVDr. Marek Halounek zajišťuje ošetřování psů odchycených na území města a umístěných v tomto útulku od dubna 1998. V roce 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele, ve kterém byl vybrán opět MVDr. Marek Halounek.

Psí útulekMěsto Jirkov přispívá na provoz psího útulku měsíční částkou 67 349 Kč.

V rámci smlouvy dále MVDr. Halounek zajišťuje na území města Jirkov, včetně Březence, Jindřišské a Červeného Hrádku odklizení uhynulých zvířat z veřejného prostranství a jejich umístění do kafilerního boxu, odchyt toulavých psů, odchyt toulavých koček a jejich následnou kastraci včetně opětovného vypouštění v místě odchytu po jejich rekonvalescenci.

Psí útulek
Útulek je rozdělen na jirkovskou a kadaňskou část, každé město využívá 12 kotců na pravé straně budovy,  4 karanténní a 4 venkovní před budovou.  Kapacita každé části je cca 20 až 25 psů.

V roce 2020 byla  provedena obvyklá kontrola Krajské veterinární správy, která neodhalila žádné závady či nedostatky. Další kontrola je plánována na rok 2023.

 

informace

Za kalendářní rok 2021 bylo přijato celkem 64 psů, vydáno jich bylo 63. Z celkového počtu vydaných psů bylo 36 vráceno původním majitelům, 27 adoptováno novými majiteli, došlo k úhynu jednoho psa. Jednalo se o fenku jezevčíka, která uhynula sešlostí věkem, stářím. Žádný pes nebyl utracen.

Aktuální nabídka pejsků:

 

před rekonstrukcí

 

před rekonstrukcí

 

před rekonstrukcí

 

před rekonstrukcí

 

Od roku 2008 je hlavní budova psího útulku napojena na PCO Městské policie Jirkov, a to z důvodu častého vnikání cizích osob do objektu spojeného s drobnými krádežemi a poškozováním majetku provozovatele.

Během posledních 10 let se v útulku provedlo několik stavebních úprav.  Z těch velkých můžeme jmenovat výměnu střešní krytiny na celém objektu, fasádní nátěr kotců, výměna oken a dveří včetně mříží, venkovní zateplení a především dodávka a montáž nových kotců.  

Každý rok se v útulku provádí práce v rámci údržby objektu, jako např. výměna oken, oprava dveří, oplocení apod.

po rekonstrukci po rekonstrukci