Menu
Město Jirkov
jirkov

Zákaz odběru povrchových vod se rozšiřuje

ilustrační foto - zalévání

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad vydal s účinností od 3. srpna 2020 opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod. Tento zákaz je platný do odvolání. Pro území města se tak zákaz odběru povrchových vod rozšiřuje od minulého opatření, kdy se vztahoval mimo jiné na na povodí vodního toku PPV (přivaděč Ohře Bílina - Pob) a PKP II (Podkrušnohorský přivaděč), ještě o Bílinu a Lužec.

Zákaz se vztahuje na odběry pro účely zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut, napouštění nádrží, bazénů apod. Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběru pro vodárenské účely, pro zajištění zásobování pitnou vodou obyvatel. Provozovatelé malých vodních elektráren jsou povinni respektovat minimální zůstatkový průtok. Opatření obecné povahy se dále netýká odběrů povrchových vod za účelem využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu.

Vodoprávní úřad a Městský úřad v Jirkově vyzývá odběratele k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrových míst.

 

Od 3. 8. do odvolání platí zákaz odběru povrchových vod z celého povodí vodního toku:

  • Bílina na území obcí: Blatno, Boleboř, Jirkov, Vrskmaň,
  • Hutní potok na území obce: Chomutov, Otvice, Vrskmaň
  • Srpina na území obce: Strupčice
  • Lužec na území obce: Boleboř, Vysoká Pec, Jirkov

 

Předtím již od 20. 5. stále platí zákaz odběru povrchových vod z celého povodí vodního toku:

  • Hačka na území obce: Křimov, Chomutov, Spořice, Droužkovice, Všehrdy, Nezabylice
  • Hutná I na území obce: Březno
  • Hutná II na území obce: Křimov, Málkov
  • PPC – přivaděč na území obce: Málkov, Místo, Černovice, Spořice, Chomutov, Jirkov
  • PKP II – Podkrušnohorský přivaděč na území obcí: Jirkov, Vysoká Pec
  • Prunéřovský potok na území obce: Výsluní, Křimov, Místo.

 

 


 Celé znění opatřeních obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod je k nalezení na úřední desce.

 

Datum vložení: 5. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 8. 2020 13:44
Autor: Ilona Doksanská