Menu
Město Jirkov
jirkov

Sekání trávy ve městě

ilustrační foto

Zhruba od dubna každého roku přichází na městský úřad nemalé množství žádostí, stížností či přání týkajících se právě probíhajících sečí. Část obyvatel je znechucena častým sekáním, zbylá část naopak vyžaduje, aby se sekalo častěji než je běžné. V této věci má město velmi nelehkou pozici - přestože se snažíme obyvatelům vycházet vstříc, není možné vyhovět takto rozporuplným prosbám.

 

Problém sucha sužuje celou Českou republiku a i my jsme si toto vědomi, proto se snažíme práce přizpůsobit novým podmínkám. V minulém měsíci byla vyseta zkušební květinová louka, jejímž hlavním smyslem je udržení potřebné vláhy. Pokud se projekt povede, budou v příštím roce výsev lučního kvítí pokračovat na dalších sídlištích. Neustále dochází k mulčování rozsáhlých ploch (neplatí při první seči), k zalévání nově vysazených jedinců i květinových mís ve středu města. Při každé rekonstrukci ulic je myšleno i na novou výsadbu. Je kladen důraz na suchomilnost nově vysazených rostlin. V době extrémního sucha dochází ke kropení komunikací.

Pro všechna města je tato situace nová. I u nás se během suchých letních měsíců omezují seče, ovšem z provozních důvodů nelze vynechat první seč, která musí být provedena nejspozději do 31. 5. každého roku. Po první seči bude se společností ONZA a.s. pravidelně diskutována potřeba dalšího sekání.

Datum vložení: 26. 5. 2020 12:56
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2020 13:08
Autor: Ilona Doksanská