Menu
Město Jirkov
jirkov

Ochranná deratizace města - výzva občanům

pozor

V období od 5. 10 do 31. 10 bude provedena z hygienických důvodů preventivní – ochranná deratizace města Jirkova. Z těchto důvodů doporučujeme v těchto dnech zajistit zvýšený dohled nad malými dětmi a chovanými zvířaty, zejména psy. Psy je vhodné vodit na vodítku!

V případě náhodného požití návnady je nutné vyhledat lékařskou pomoc!

 

Při nálezu hlodavců se je nepokoušejte chytit nebo sami zneškodnit. Je vhodnější informovat o takovém nálezu Městský úřad – Odbor majetku města a útvar investic (Ing. Barboru Blechovou – 734 201 181) nebo přímo deratizační firmu (Voma servis – 602 477 669). 

 

Dále vyzýváme občany, aby nepředkládali volně krmivo kočkám, které žijí divoce na území města Jirkova. Takto předkládané krmivo slouží jako zdroj potravy holubům a potkanům, jejichž populace se snaží město Jirkov již několik let redukovat – odchyty holubů, plánované deratizace apod.

 

Dle ustanovení §57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyplývá povinnost každé osobě (majiteli objektu či firmě) provádět deratizaci jako součást čištění a běžných technologických i pracovních postupů.

 

Vyzýváme proto rovněž majitele soukromých pozemků a objektů, aby se k plánované deratizaci připojili a v souvislosti s touto akcí provedli deratizaci soukromých objektů, pozemků a zařízení včetně případného úklidu a vyklízení sklepních prostor.

 

Dále vyzýváme občany, aby dodržovali pořádek a čistotu v okolí kontejnerů na domovní odpad a pokud možno zajistili své objekty proti vniknutí holubů (např. půdní prostor) a potkanů (sklepní prostory).

Datum vložení: 5. 10. 2020 9:49
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 12:42
Autor: Ilona Doksanská