Menu
Město Jirkov
jirkov

Údržba zeleně

seče Každá zeleň potřebuje svoji periodickou a pravidelnou údržbu, která je dána především biologickou podstatou života rostlin. Uplatňuji se zde výrazné sezónní vlivy (např. v jarním období prořezávat stromy a keře, v jarním a letním období se musí více kosit trávníky, udržovat záhony a květinové mísy, na podzim je obvykle nutné hrabat spadané listí a v době vegetačního klidu od 1 října – 31. března, se zpravidla provádí kácení dřevin).

Město Jirkov vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 11/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství:

OZV 11/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

Červen 2017

Upravují se živé ploty ve středu města a v ulici Osvobození, kdy se pak bude pokračovat po celých Ervěnicích.
Dále se upravují volně rostoucí keře za domy v ulici Osvobození a průběžně se bude pokračovat živými ploty v ulici Hornická, Studentská, Pod Přivaděčem, Generála Svobody a Krušnohorská.

Duben 2017 - arboristické ošetření

arboristaProbíhá ošetření dřevin v parku Smetanovy sady dle dendrologického posudku, kde bylo toto ošetření zhodnoceno jako vysoce naléhavé. Ošetření probíhá pod záštitou cerfikovaného evropského arboristy Jakuba Tichého. Ošetřeno bude 43 stromů. Jedná se především o řezy bezpečností, zdravotní, lokální řezy redukční či instalace bezpečnostní vazeb. Nemusíte se obávat, že řezy neprobíhají v období vegetačního klidu, protože většina řezů je naopak spíše vhodná kdykoliv během roku či v období plné vegetace, to se liší oproti klasickému kácení. Celková cena těchto prací je 98 857,- Kč.

V předchozím měsíci proběhlo ošetření 22 stromů a kácení 2 stromů v Olejomlýnským parku a ošetření 11 stromů v propojce mezi ulici Hornická a Vinařická. Celková cena těchto prací je 78 880,- Kč. Práce jsou realizovány pod záštitou společnosti ONZA a.s.

ONZA a.s. také již dokončila prořezávku celé obchvatové komunikace, zadní části ulice Jezerské a přilehlého parčíku, a v nynější době se prořezává ulice Palackého při vjezdu do Jirkova.

O údržbulogo ONZA zeleně se ve městě Jirkov stará městská firma:
ONZA a.s. (www.onzajirkov.cz)

 

Pro město Jirkov zajišťuje:

  • údržba zeleně

  • údržba a správa městských hřbitovů

  • údržba a správa parkovacích míst

  • ruční zimní údržba

  • ruční úklid veřejných prostranství

  • organizování veřejné služby

Aktualizace 12. července 2017