Menu
Město Jirkov
jirkov

2023

Odpady v Jirkově v roce 2023

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

V uvedeném přehledu zveřejňujeme kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města Jirkova za rok 2022, a to včetně nákladů na provoz obecního systému.

Občané - odpady - množství

V roce 2023 bylo vyprodukováno občany města 5 697 t směsného a objemného odpadu. Po přepočtu na jednoho občana Jirkova, je produkce tohoto odpadu:


300,7 Kg/os/rok = produkce směsného (nevytříděného)
komunálního a objemného odpadu 1 občana Jirkova


Hranice pro výpočet třídící slevy byl tedy překročen o 120 kg/os/rok. Výše třídící slevy stanovená zákonem pro rok 2023 činila 180 kg na občana za rok.

Pro porovnání:

  • V roce 2022 činila produkce nevytříděného komunálního a objemného odpadu 5 424 t:

282,5kg/os/rok = produkce směsného (nevytříděného)
komunálního a objemného odpadu 1 občana Jirkova

Produkce v roce 2023 je tedy vyšší než v předchozím roce.