Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.

Sklo

informace

 

 

Město Jirkov má na svém území k dispozici celkem 99 nádob na sklo.

vývoz skla v roce 2022

Harmonogram vývozu skla ke stažení:

co patří do skla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

  • láhve od nápojů,
  • skleněné střepy,
  • skleněné nádoby (i prázdné skleněné nádobky od krémů a voňavek).

NE 

  • keramika,
  • porcelán,
  • zrcadla
  • autosklo aj.