Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.

Plast

informace

Město Jirkov má na svém území k dispozici celkem  ..... nádob na plast.

VÝVOZ PLASTU v roce 2022: každý čtvrtek

co patří do plastu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

  • sešlápnuté PET láhve od nápojů,
  • sáčky,
  • kelímky,
  • obaly a fólie z plastů,
  • polystyrén (od termoobalů od jídla až po výplně krabic s elektronikou),
  • obaly od mléka a džusů (tzv. tetrapack).

NE

  • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
  • mastné obaly se zbytky potravin
  • obaly od čistících přípravků, aj.

JAK SE ZPRACOVÁVÁ A VYUŽÍVÁ TŘÍDĚNÝ PAPÍR A PLAST? (197.45 kB)

jak se zpracovávají a využívají papír a plasty