Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.

Papír

informacewww.jaktridit.cz


VÝVOZ PAPÍRU: pondělí a čtvrtek

co patří do papíru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

 • noviny,
 • časopisy,
 • reklamní letáky,
 • sešity,
 • knihy (zbavené vazeb),
 • krabice,
 • kartón,
 • papírové sáčky, aj.

NE

 • papír, který je mokrý, mastný nebo jinak znečištěný,
 • použité plenky,
 • hygienické potřeby,
 • použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky,
 • obaly od vajec a roličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, popř. do kompostu) aj.

JAK SE ZPRACOVÁVÁ A VYUŽÍVÁ TŘÍDĚNÝ PAPÍR A PLAST? (197.45 kB)

jak se zpracovávají a využívají papír a plasty