Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.

Papír

informace

Město Jirkov má na svém území k dispozici celkem ........ nádob na papír.

VÝVOZ PAPÍRU v roce 2022: každé úterý

co patří do papíru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

 • noviny,
 • časopisy,
 • reklamní letáky,
 • sešity,
 • knihy (zbavené vazeb),
 • krabice,
 • kartón,
 • papírové sáčky, aj.

NE

 • papír, který je mokrý, mastný nebo jinak znečištěný,
 • použité plenky,
 • hygienické potřeby,
 • použité papírové kapesníky a kuchyňské utěrky,
 • obaly od vajec a roličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, popř. do kompostu) aj.

JAK SE ZPRACOVÁVÁ A VYUŽÍVÁ TŘÍDĚNÝ PAPÍR A PLAST? (197.45 kB)

jak se zpracovávají a využívají papír a plasty