Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunální odpad je charakterizován dle platné legislativy jako veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.

Objemný odpad

infoPrvotním zařízením pro ukládání objemného odpadu ZDARMA je

sběrný dvůr, který se nachází v areálu Krušnohorských služeb.

Pro velkoobjemový odpad jsou na území města Jirkov také k dispozici velkoobjemové kontejnery. Tuto službu provozuje město Jirkov „nad rámec“ svých povinností, a to z důvodu, aby ulevilo občanům, kteří nemohou svůj odpad odevzdat přímo na sběrný dvůr.

Velkokapacitní neboli velkoobjemové kontejnery

  • jsou určeny pro objemný odpad z domácností, jako jsou koberce, nábytek, matrace, elektrospotřebiče aj.
  • nejsou určené pro odpady podnikatelů a pro odpady osob z jiných obcí.
  • nelze zde ukládat nebezpečné odpady.
  • jsou přistavovány vždy v pátek, vývoz je v sobotu a odvoz je v pondělí a obojí dále dle provozní potřeby a dohody MěÚ s Krušnohorskými službami.

Apelujeme na občany, aby do kontejneru vhazovali svůj odpad pouze do doby jeho naplnění. V případě, že odpad bude odložen mimo kontejner, lze tento čin kvalifikovat jako založení černé skládky, kdy toto protiprávní jednání je v případě dopadení viníka postihováno pokutou.

velkobjemový kontejner

 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů je také vyvěšeno vždy u stanovišť velkokapacitních kontejnerů.

V harmonogramu jsou rozepsány i tzv. vánoční kontejnery, které jsou na určených místech po dobu vánočních svátků a jsou každý den vyváženy.

Letos budou přistaveny na určená místa dne 18. 12. 2023 a  budou opět ponechány až do 8. 1. 2024 kvůli vánočním stromkům, které se většině domácností vyhazují až po 6. lednu.