Menu
Město Jirkov
jirkov

Elektroodpady

 

Elektrické a elektronické zařízení podléhá zpětnému odběru, kdy podrobnosti o něm jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízením a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi.

 

informaceMěsto Jirkov spolupracuje se společnostmi Elektrowin a.s.Asekol a.s., které provozují kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrických nástrojů a nářadí).

 

V současné době mají občané města k dispozici 4 sběrná místa, na která je možné elektroodpad z domácností odevzdat a jsou to následující:

 

Město

Název

Adresa

PSČ

Přístup pro prodejce

 

Jirkov 1

Expert ČR s.r.o. - Jirkov

Obchodní zóna 268 (u Kauflandu)

431 11

NE

 

Jirkov

HM Tesco Jirkov

Smetanovy sady 2152

431 11

NE

 

Jirkov

Město Jirkov - sběrný dvůr

Březenec 704

431 11

ANO

 

Jirkov

Milan Falcman - OMAT, Jirkov

Ervěnická 1146

431 11

NE

 

 

Dále jsou ve městě k dispozici stacionární kontejnery na elektrozařízení v těchto lokalitách:

  • ulice Budovatelů (mezi č. p. 1356 a 943)
  • ulice Ervěnická (u č. p. 1004)
  • ulice Krušnohorská (u č. p. 1658)
  • ulice Krušnohorská (u č. p. 1674)
  • ulice Vinařická (pod Horníkem)
  • ulice Dvořákova (parkoviště)

 

Mapa stanovišť kontejnerů na elektroodpad

(kategorie "místa na odpad - ELEKTRO", stisknout "uplatnit nastavení")

 


Zpracování elektrického a elektronického odpadu je z environmentálního hlediska aktuálním problémem.
info Tyto odpady obsahují celou řadu látek a materiálů zatěžujících životní prostředí, ale zároveň celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně využívat – recyklovat. Mezi toxické látky obsažené v tomto odpadu patří zejména těžké kovy (Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) nebo látky poškozující ozonovou vrstvu. Aby mohla samotná recyklace proběhnout, musí být zajištěn sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení odděleně od jiných druhů odpadů.

Tyto odpady jsou pak dále tříděny a demontovány na jednotlivé materiály, které je možné následně recyklovat.

 


informace2. března 2023
Město oceněno za sběr vysloužilého elektra